FAR SRS välkomnar förslag om revisorns skadeståndsansvar

Regeringens utredare Bo Svensson lämnade idag fram slutbetänkandet i utredningen om revisorer och revision. Utredningen föreslår att revisorns skadeståndsansvar för varje uppdrag begränsas till 100 miljoner kronor (9,6 miljoner euro). Idag finns det inget sådant tak. Förslaget innebär vidare att när styrelsen och/eller VD medverkat till skada, måste talan först riktas mot nämnda personer.

Nuvarande praxis är att skadeståndskrav ofta riktas mot revisorn, eftersom revisorn är skyldig att vara försäkrad. Med tiden har det därför blivit både svårare och dyrare för revisionsföretagen att teckna försäkringar.

– Det är hög tid att begränsa revisorns skadeståndsansvar. Idag har endast ett fåtal revisionsfirmor kapacitet att revidera noterade bolag. De fyra stora globala revisionsfirmorna, ”Big 4”, är i flertalet länder starkt dominerande inom detta marknadssegment. Nuvarande skadeståndsregler försvårar eller omöjliggör framväxten av ytterligare stora globala revisionsfirmor, säger Dan Brännström, generalsekreterare FAR SRS.

EU-kommissionen genomförde för ett par år sedan en omfattande utredning. En slutsats är att det finns en risk för att någon av de globala revisionsfirmorna kan gå omkull till följd av stora skadeståndsanspråk. Detta skulle kunna leda till problem på kapitalmarknaden.

I andra länder har det sedan lång tid funnits ett tak för revisorns skadeståndsansvar. I Tyskland är takbeloppen 1 miljon euro för icke noterade bolag och 4 miljoner euro för noterade bolag. I Belgien, som nyligen infört motsvarande regler, ligger nivåerna på 3 respektive 12 miljoner euro.

– För oss är det självklart att den svenska revisorn ska ha och ska ta ett stort ansvar. Det föreslagna taket på 100 miljoner kronor per uppdrag motsvarar enligt vår uppfattning ett sådant ansvarstagande, också vid en internationell jämförelse, säger Peter Clemedtson, ordförande i FAR SRS.

För ytterligare information kontakta:

Peter Clemedtson, Ordförande i FAR SRS
Tfn: 08-506 112 00, mobil: 0709 293 019

Dan Brännström, Generalsekreterare i FAR SRS.
Tfn 08-506 112 15, mobil: 0703 111 815

Om oss

FAR är branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare och har ca 6 000 medlemmar. FARs uppdrag är att hjälpa revisions- och rådgivningsbranschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. Detta sker främst genom utveckling av god yrkessed, kompetensutveckling och opinionsbildning. Läs mer på www.far.se .

Prenumerera

Dokument & länkar