Inget krav på att höja avgifter i bostadsrättsföreningar

Bokföringsnämndens beslut tidigare i år att förbjuda progressiv avskrivning behöver inte leda till avgiftshöjningar. Det visar ett rättsutlåtande som presenteras idag. God framförhållning inför framtida underhållskostnader kommer dock även fortsättningsvis att vara ett centralt krav för bostadsrättsföreningar.

I rättsutlåtandet pekar utredarna på att en bostadsrättsförening som redovisar förluster på grund av exempelvis höjda avskrivningar inte automatiskt måste höja medlemmarnas avgifter. Det som är avgörande för föreningen är att avgifter tas ut i en omfattning som gör det möjligt för föreningen att betala sina löpande utgifter under året men även för att möta framtida kostnader, i synnerhet för underhållet av fastigheten.

- Även i fortsättningen är det alltså OK att styra på kassaflödet i föreningen, så länge som tillräckliga fonderingar görs för framtida underhåll, säger Carl Svernlöv, en av utredarna.

Bakgrunden till rättsutlåtandet är de ändringar i redovisningsregler som Bokföringsnämnden fattade beslut om i våras då progressiva avskrivningar förbjöds. Det beslutet får konsekvenser för alla de bostadsrättsföreningar som har tillämpat progressiv avskrivning. För att klargöra konsekvenserna fick Daniel Stattin, professor vid Uppsala universitet och Carl Svernlöv, advokat vid Baker & McKenzie Advokatbyrå och adjungerad professor vid Uppsala universitet, uppdraget att lämna ett rättsutlåtande angående styrelsens ansvar om en bostadsrättsförening redovisar underskott.

Rättsutlåtandet är framtaget på uppdrag av FAR, HSB, Bostadsrätterna, Sveriges BostadsrättsCentrum och Riksbyggen.

För mer information vänligen kontakta:

Lena Henriksson, kommunikationschef, tel. 08 506 112 34, mob. 076 789 08 09

FAR, branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare har ca 6 000 medlemmar. FAR arbetar både nationellt och internationellt med att utveckla revisions- och rådgivningsbranschen genom bland annat rekommendationer, utbildning och remissverksamhet.  Läs mer på www.far.se.

Taggar:

Om oss

FAR är branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare och har ca 6 000 medlemmar. FARs uppdrag är att hjälpa revisions- och rådgivningsbranschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. Detta sker främst genom utveckling av god yrkessed, kompetensutveckling och opinionsbildning. Läs mer på www.far.se .