Ny version av vägledningen om styrelsens rapportering om intern kontroll

Vägledningen om styrelsens rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen har uppdaterats av FAR SRS och Svenskt Näringsliv som tillsammans utarbetade vägledningen 2005.

Uppdateringen beror på att Kollegiet för svensk bolagsstyrning har lanserat en ny version av Svensk kod för bolagsstyrning som gäller sedan den 1 juli 2008. Eftersom kodtillämpningen samtidigt har breddats, har kravet på rapportering från styrelsen när det gäller intern kontroll utökats till att omfatta alla noterade företag.

Uppdateringen har utförts av samordnarna för arbetsgrupperna inom respektive organisation, Anders Malmeby, KPMG, för FAR SRS och Carl-Gustaf Burén, Svenskt Näringsliv.

– Uppdateringen är en rent teknisk anpassning av vägledningen till den nya versionen av bolagskoden, säger Anders Malmeby.

– Det ursprungliga syftet att beskrivningen av intern kontroll ska anpassas till bolagets egna förhållanden kvarstår oförändrat, säger Carl-Gustaf Burén. I koden föreskrivs inte obligatorisk tillämpning av något etablerat ramverk. Vägledningen följer denna ansats.

Den uppdaterade vägledningen finns för nedladdning på webbplatsen för respektive organisation. Inom kort kommer den uppdaterade versionen även i tryckt form i en svensk respektive engelsk upplaga.

Ytterligare information:
Carl-Gustaf Burén, Svenskt Näringsliv, 08-55343188 och
Anders Malmeby, KPMG för FAR SRS, 08-723 93 44.

Om oss

FAR är branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare och har ca 6 000 medlemmar. FARs uppdrag är att hjälpa revisions- och rådgivningsbranschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. Detta sker främst genom utveckling av god yrkessed, kompetensutveckling och opinionsbildning. Läs mer på www.far.se .

Prenumerera

Dokument & länkar