Om oss

Vårt mål är att göra alla företag i branschen mer effektiva och lönsamma för att spara resurser, förhindra onödiga utsläpp och minska industrins miljöpåverkan. Vi är övertygade om att ekonomiska och miljömässiga framsteg kan blomstra sida vid sida. Idag brottas industrin med komplexa IT-infrastruktur, föråldrade och otillräckliga planeringsverktyg, och en stor brist på synliga handelsvägar. Farewell är vändpunkten för logistik som vi känner den.farewell.today/our-story