I Dalarna är 13 procent föräldralediga mindre än en månad

NOVUS Opinion har på uppdrag av TCO-initiativet Facketförändras.nu tagit fram en undersökning om föräldraledighet och kollektivavtal bland unga 20-35 år. Resultaten visar bland annat att 53 procent (snittet är 59 procent) av invånarna i Dalarna tycker att det är viktigt att dela lika på föräldraledigheten.Det finns inga större avvikelser i uppfattningen om att delad föräldraledighet är ganska eller mycket viktigt runt om i landet. Ändå har 13 procent av invånarna i Dalarna varit föräldralediga mindre än en månad (snittet är 12 procent) med det yngsta barnet. 60 procent har varit föräldralediga mer än sex månader (snittet är 61 procent).

Hela 54 procent av intervjupersonerna runt om i landet känner inte till att föräldralön, en kompletterande ersättning vid föräldraledighet, kan ingå i kollektivavtalet. Siffran för Dalarna är 49 procent.

- Vi har många värdefulla rättigheter och förmåner via kollektivavtalen, vi i facket måste bli bättre på att berätta om det. Medlemmarna i Farmaciförbundet får exempelvis 90 procent av inkomsten i föräldralön i ett halvår genom kollektivavtalet, det ger stor skillnad i plånboken, säger Carina Jansson, som vid sidan av det fackliga uppdraget arbetar på Apoteket Kronan i Avesta.

Webbintervjuerna genomfördes 30 april-12 maj med 7 138 webbintervjuer av män och kvinnor mellan 20-35 år. Siffrorna avser svarande från både Dalarna och Hälsingland.

Kort information om kollektivavtal och föräldraledighet I många, men inte alla kollektivavtal, finns en rätt till föräldralön som kompletterar föräldrapenningen från Försäkringskassan. För den som tjänar mer än 35 600 kr i månaden (mer än taket i föräldrapenningen) kan föräldralönen ge 90 procent av inkomsten över taket. Inte ens höginkomsttagare förlorar då mer än 10 procent av lönen på att vara föräldralediga.

Den som tjänar upp till 35 600 kr per månad får vanligtvis10 procent i föräldralön från arbetsgivaren under några månader i samband med barnets födelse. Det varierar mellan olika kollektivavtal hur många månader och hur lång tids anställning som krävs. I många avtal ska man ha varit anställd i minst ett år för att få föräldralön och tre eller fyra år för att få fyra månaders föräldralön. Båda föräldrarna kan få föräldralön för samma barn oavsett om de arbetar på olika företag med kollektivavtal eller på samma företag. Flertalet TCO-förbund har föräldralön inom ramen för kollektivavtalet.


För mer information, kontakta gärna: Farmaciförbundets ordförande Carina Jansson, 070 677 13 13, cj@farmaciforbundet.se Pressansvarig Ewa-Maria Kriegholm, 070 685 33 05, emk@farmaciforbundet.se

Prenumerera

Dokument & länkar