Notering på AIM, London och första handelsdagen  Nyemission på 10 miljoner pund tar kliniska prövningar vidare till fas III

TILLGÅNGEN TILL DETTA MEDDELANDE OCH INNEHÅLLET I DET ÄR BEGRÄNSAD OCH MEDDELANDET ELLER INNEHÅLLET I DET FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I, TILL ELLER FRÅN FÖRENTA STATERNA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, NÅGON AV DELSTATERNA I FÖRENTA STATERNA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) (”FÖRENTA STATERNA”), AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA, IRLAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ETT SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, EN SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG

ÅBO – FINLAND, 17 november 2015 – Faron Pharmaceuticals Oy (”Faron”), ett läkemedelsutvecklingsföretag i den kliniska prövningsfasen, har glädjen att meddela att bolagets stamaktier i dag kl. 8.00 har tagits upp till handel på AIM-listan på London Stock Exchange tickern FARN och ISIN-numret FI4000153309. Detta följer en framgångsrik nyemission av 3 846 154 stamaktier som tillför Faron 10,0 miljoner pund till priset 260 pence per stamaktie.  

Farons verkställande direktör, dr Markku Jalkanen kommenterar:Vi anser att förtroendet som både nya och gamla aktieägare visat oss talar för att de insett värdet av vår produkt Traumakine®, ett läkemedelskandidat för behandling av chocklunga (acute respiratory distress syndrome, ARDS), som befinner sig i den sena fasen av kliniska prövningar. För närvarande finns det ingen farmakologisk behandling för ARDS, som är en livshotande tillstånd.”

”Börsintroduktionen på AIM ger oss möjlighet att stärka vår verksamhet och bidrar till vårt mål att driva programmet vidare till fas III i hela Europa och främjar samtidigt utvecklingen av Clevegen, vår prekliniska läkemedelskandidat för cancerimmunterapi. Vi ser fram emot att rapportera om ytterligare framsteg som ett börsnoterat bolag på AIM-listan och vill välkomna och tacka våra investerare för deras engagemang.”

Statistik om noteringen och finansieringen

Antal stamaktier utan nominellt värde omedelbart efter noteringen     23 111 704
Insamlad finansiering     10,0 miljoner GBP
Pris per aktie vid emission     260 pence
Bolagets börsvärde vid börsintroduktionen enligt emissionskursen     60,1 miljoner GBP

Cairn Financial Advisers LLP har anlitats som rådgivare (Nominated Adviser) för Bolaget. Whitman Howard Limited fungerar som mäklare för Bolaget. Rx Securities Limited fungerar som kapitalrådgivare.

Om inte sammanhanget kräver annat har alla termer den betydelse som anges i listningsdokument (Admission Document) på bolagets webbplats: www.faronpharmaceuticals.com

För mer information, vänligen kontakta:

Katja Wallenlind

Direktör för investerarrelationer och kommunikation

Faron Pharmaceuticals Oy

Tfn: +358 50 577 4807

katja.wallenlind(at)faronpharmaceuticals.com

Whitman Howard Limited, Nominated Broker

Niall Devins, Francis North

Phone: +44 207 659 1234

Cairn Financial Advisers LLP, Nominated Adviser

Tony Rawlinson, Emma Earl och Rebecca Anderson

Tfn: +44 207 148 7900

Hume Brophy, PR

Mary Clark, Supriya Mathur, Hollie Vile

Tfn: +44 203 440 5654

E-post: faron@humebrophy.com

Bakgrundsinformation

Presentation av företaget

Traumakine® är en produkt i den sena fasen av kliniska prövningar inriktad på ett betydande otillfredsställt medicinskt behov

 • Farons viktigaste läkemedelskandidat Traumakine®, avsett för behandling av chocklunga (acute respiratory distress syndrome, ”ARDS”), befinner sig i utvecklingsfas III
 • ARDS är en allvarlig, livshotande sjukdom som kännetecknas av omfattande kapillärläckage och inflammation i lungorna, vanligen till följd av blodförgiftning, lunginflammation eller svårt trauma
 • För närvarande finns ingen farmakologisk behandling för ARDS, en sällsynt sjukdom med hög dödlighet, 30–45 procent
 • Resultaten från fas I/II var mycket lovande, där behandling med Traumakine® förknippades med en 81 % lägre sannolikhet för dödlighet inom 28 dagar hos patienter med ARDS. Prövningsresultaten har publicerats i Lancet Respiratory Medicine, en ledande medicinsk journal
 • Den avgörande sameuropeiska fas III-prövningen (under namnet INTEREST) för Traumakine® väntas få den första patienten under Q4/2015
 • Ett konsortium lett av Faron har beviljats europeiskt FP7-bidrag på sex miljoner euro för utveckling av Traumakine®

Stark marknadsposition med tydlig godkännandeprocess

 • Traumakine® har klassificerats som särläkemedel i Europa, vilket innebär ensamrätt på marknaden i tio år efter godkännande för försäljning
 • Patent har beviljats på flera betydande marknader

Avtal med ledande läkemedelsföretag i Japan och Kina

 • Faron har tecknat avtal om utveckling och kommersialisering av Traumakine® i Japan med det japanska läkemedelsföretaget Maruishi Pharmaceutical Co., Ltd
 • I maj 2015 tecknade Faron licensavtal och avtal om överföring av tillgångar med A&B (HK) Company Limited och CMS Pharma Co. Ltd i Kina, Hongkong, Macao och Taiwan (Greater China)
 • Avtalen inkluderar en kombination av förskottsbetalningar, betalningar vid uppnådda mål, kontinuerliga royalties samt leveransavgifter
 • På alla andra områden behåller Faron rättigheterna

Ny immunterapi mot cancer under utveckling

 • Den prekliniska läkemedelskandidaten för immunoterapi, Clevegen, verkar genom att förändra miljön runt en tumör från immunsuppressivt till immunstimulerande genom att minska antalet tumörassocierade makrofager (TAM).
 • Bolagets direktörer anser att Clevegen särskiljer sig från konkurrerande immunoterapiprodukter genom att den specifikt är inriktad på tumörassocierade M2-makrofager som bidrar till tumörtillväxt utan att påverka M1-makrofagerna som stödjer immunaktivering mot tumörer.
 • Faron har nyligen tecknat avtal med schweiziska Selexis SA för att underlätta Clevegens fortsatta prekliniska utveckling på väg mot den kliniska utvecklingsfasen. Avtalet ger Faron tillgång till Selexis SUREtechnology Platform™ och SURE CHO-M Cell Line™ för produktion av höguttryckande och stabila klonade cellinjer som kan användas för att utveckla och framställa Clevegen (”Selexisprojektet”).

Erfaren ledningsgrupp

 • Faron leds av en erfaren ledningsgrupp med starka meriter inom läkemedelsutveckling
 • Bolagets vd, dr Markku Jalkanen var från 1996 till 2002 grundare och vd för BioTie Therapies Corp, Finlands första publika biotechbolag, som togs upp på NASDAQ New York.
 • Den internationella styrelsen leds av dr Frank Armstrong som har en lång karriär inom läkemedelsindustrin, bland annat som vd för dem dem bioteknologibolag (både publika och privata).

Användning av intäkterna

Nettointäkterna från nyemissionen uppgår till 8,3 miljoner pund och används främst till att finansiera Bolagets inledande sameuropeiska fas III-studie med Traumakine®.

Förberedelserna på de kliniska prövningsenheterna pågår och Bolaget räknar med att rekrytera de första patienterna under fjärde kvartalet 2015. Den planerade rekryteringen av 300 patienter väntas pågå i ungefär 12–18 månader från att den första patienten behandlas.

Intäkterna gör det även möjligt för Bolaget att inleda arbetet med Selexisprojektet (även om ytterligare finansiering sannolikt kommer att behövas för att slutföra projektet). Bolaget kommer att överväga alla tillgängliga alternativ för att gå vidare med produkternas kliniska utveckling, inklusive vidareutveckling av Clevegen. Detta kan innebära behov av ytterligare finansiering genom investeringar, licensavtal eller anslag.

Styrelse

Frank Armstrong, styrelseordförande, 58 år

Dr Frank Armstrong har varit verkställande direktör för fem bioteknologibolag (både publika och privata), till exempel Fulcrum Pharma PLC (AIM). Han har tidigare arbetat som Head of Medical Science and Innovation på Merck Serono och Executive Vice President of Product Development på Bayer samt Vice President of Medical Research and Communications på Zeneca. Armstrong är för närvarande styrelseordförande för Xceleron Inc, Summit Therapeutics (AIM och NASDAQ) och Redx Pharma (AIM) samt styrelsemedlem i Actino Pharma, Juniper Therapeutics (NASDAQ) och Mereo Pharma.

Armstrong är läkare och medlem i Royal College of Physicians (Edinburgh). Han sitter även i vetenskapsrådet för Healthcare Royalty Partners. Armstrong valdes till styrelseordförande för Bolaget i september 2015.

Matti Manner, vice ordförande, 62 år

Jur. kand. Matti Manner är partner i advokatbyrån Brander & Manner Oy sedan år 1980. Innan dess var han hovrättsdomare i Åbo. Manner har gedigen erfarenhet av nationella och internationella affärsuppgörelser, företagsrätt samt fusioner och förvärv. Han har under sin karriär suttit i ett flertal styrelser. Manner blev styrelseordförande för Faron år 2007 efter att ha varit ordförande för Faron Ventures Oy sedan 2002. För närvarande är han styrelseordförande för Turun Osuuskauppa och Ruissalo Säätiö samt styrelsemedlem i Marva Media Oy, Satatuote Oy, YH VS-Rakennuttaja Oy och Kauppakeskus Mylly Oy.

Manner har innehaft ett flertal förtroendeuppdrag och har bland annat varit ordförande och vice ordförande för Finlands Juristförbund mellan åren 1998 och 2004. Manner är juris kandidat från Åbo Universitet. År 2013 tilldelades han hederstiteln lagman i Finland.

Markku Jalkanen – verkställande direktör, 60 år

Dr Markku Jalkanen har över 25 års erfarenhet av biomedicinsk forskning, utveckling av bioteknologi och läkemedelsindustrin. Han är en grundare och verkställande direktör för Faron. Förutom sin roll som vd fungerar Jalkanen även som rådgivare för Inveni Capital, Finlands enda riskkapitalbolag inriktat på life science. Från 1996 till 2002 var Jalkanen grundare och vd för BioTie Therapies Corp, Finlands första publika biotechbolag, som togs upp på NASDAQ New York.

Jalkanen har publicerat över 130 referentgranskade artiklar i olika högt ansedda internationella tidskrifter.

Han har även varit styrelsemedlem i många publika och privata bolag, till exempel Inveni Capital Management, Meddia Ltd och Priaxon AG.

Jalkanen har magisterexamen i medicinsk biokemi från Kuopio universitet och doktorerade i medicinsk biokemi vid Åbo universitet. Han har även en ytterligare examen i molekylärbiologi från Åbo universitet och genomfört post doc-studier vid Stanford University i Kalifornien åren 1983–1986. Jalkanen har utsetts till docent i biokemi av Helsingfors universitet och till docent i molekyl- och cellbiologi av Åbo universitet. Han blev professor på Åbo universitet år 1992.

Yrjö E K Wichmann – CFO, 57 år

Ekon. mag. Yrjö Wichmann har arbetat med finansiering och placeringar i över 20 år. Han utsågs till CFO för Faron i mars 2014. Före sin nuvarande position har Wichmann innehaft ett antal ledande befattningar inom life science och biotekniksektorn, senast på IP Finland Oy, Biohit Oyj (NASDAQ OMX Helsinki), Capman Abp, Fibrogen Europe Oy (NASDAQ) och D. Carnegies & Co AB. I dessa roller har han medverkat i ett antal börsnoteringar i London, Stockholm och Helsingfors både som investerare och styrelsemedlem.

Yrjö Wichmann är medlem i investeringskommittén på Dasos Timberland Fund I och II. Han är även med i Helsingfors universitets innovationsråd som bistår universitetets rektor och styrelse i kommersialisering av forskningen. Innovationsrådet förvaltar dessutom en investeringsportfölj värd cirka 30 miljoner euro som tillhör Helsingfors universitets fonder. Han är dessutom styrelsemedlem i Bioretec Oy.

Wichmann är ekonomie magister från Helsingfors universitet. Han valdes till Bolagets styrelse i september 2015.

Huaizheng Peng, 52 år

Dr Huaizheng Peng är General Manager på China Medical System Holdings, ett specialiserat läkemedelsbolag noterat på Hong Kong Stock Exchange, där han bland annat ansvarar för företagets internationella verksamhet, inklusive inköp av läkemedelstillgångar samt in- och utlicensiering av produkter, internationella affärsutveckling, externa investeringar och asset management. Peng var styrelsemedlem i China Medical System Holdings Ltd i tre år under tiden som företagets aktier togs upp till handel på AIM-listan i London (mellan 2007 och 2010).

Peng var partner i private equity-bolaget Northland Bancorp. Innan dess arbetade han som Head of Life Sciences och Director of Corporate Finance på Seymour Pierce, en investeringsbank och mäklarfirma med bas i London. Han har dessutom varit styrelsemedlem i China Medstar, ett företag inom medicintekniska produkter listat på AIM. Tidigare i sin karriär arbetade Peng som Senior Portfolio Manager med inriktning på Life Science och asiatiska teknikinvesteringar på Reabourne Technology Investment Management Limited.

Peng fick sin kandidat- och magisterexamen i medicin från Hunan Medical College (numera Central South University Siangya School of Medicine) i Changsa i den kinesiska provinsen Hunan. Han doktorerade i molekylär patologi vid University College London (UCL) Medical School, där han även föreläst som clinical lecturer. Huaizheng Peng valdes till Farons styrelse i september 2015.

Jonathan Knowles, 67 år

Dr Jonathan Knowles har arbetat med bioteknologi i över 40 år. I början av sin karriär arbetade han som forskare och föreläsare tills han startade den molekylärbiologiska gruppen på bioteknologiska laboratoriet i Helsingfors år 1980.

För närvarande är Knowles styrelseordförande för Adaptimmue Therapeutics PLC (NASDAQ) samt Immunocore Ltd och styrelsemedlem i ett antal bioteknologiföretag i Europa och USA. Han sitter i styrelsen för Cancer Research UK och är kommittéordförande inom Genomics England. Jonathan Knowles är gästprofessor på University of Oxford, forskningsdirektör på FIMM-institutet vid Helsingfors universitet (2010–2014 FiDiPro Distinguished Professor) och professor emeritus på EPFL i Lausanne. Han är medlem i EMBO och styrelsemedlem i A*Star i Singapore.

Knowles utnämndes till President of Global Research på F. Hoffman-La Roche Ltd och senare till President of Group Research. Han var styrelsemedlem i Genentech i tolv år och Chugai i sju år. På Genentech var han även ordförande för bolagsstyrningskommittén. Under hans ledarskap utvecklade och införde Roche en strategi baserad på effektiv skräddarsydd behandling. Knowles lämnade företaget i slutet av år 2009. Före sin tid på Roche var han chef för Glaxo Institute for Molecular Biology i Genève och Research Director på Glaxo Wellcome Europe.

Knowles var styrelseordförande för Hever Group i fem år och ordförande för Research Directors Group inom den europeiska branschorganisationen EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industry Associations). Han var även den första styrelseordföranden för Innovative Medicines Initiative, ett unikt offentligt-privat partnerskap mellan Europeiska kommissionen och 28 läkemedelsföretag. Över 200 akademiska institutioner runt om i Europa har medverkat i initiativet som har en budget på över 5 miljarder euro under en tioårsperiod.

Knowles har en B.Sc. i biologi från University of East Anglia i Norwich år 1969 och doktorerade i mitokondriell genetik vid University of Edinburgh år 1973. Jonathan Knowles valdes till styrelsen år 2015.

Juho Jalkanen, 37 år

Dr Juho Jalkanen är för närvarande konsulterande läkare inom kärlkirurgi på universitetssjukhuset i Åbo och har tidigare arbetat som kirurg på Sydvästra Finlands sjukvårdsdistrikt, Reso och Salo sjukhus och Åbo universitetscentralsjukhus.

Under åren 2009–2012 satt Jalkanen i styrelsen för läkarsällskapet Duodecim i Sydvästra Finland. Jalkanen valdes till Farons styrelse år 2013.

Han är både ekonom och legitimerad läkare med examina från Åbo universitet. För närvarande arbetar Jalkanen med sin doktorsavhandling om de molekylära mekanismerna bakom ateroskleros. Han har publicerat sex artiklar i olika journaler, bland annat International Journal of Biotechnology and Circulation Research.

Leopoldo Zambeletti, 47 år

Under sin 19-åriga karriär i finansbranschen arbetade Zambeletti som Head of Healthcare Investment Banking i Europa på JP Morgan i 8 år och hade därefter samma position i ytterligare 5 år på Credit Suisse. Sedan 2013 har han verkat som fristående strategisk rådgivare och bistått bolag inom life science med fusioner och förvärv, licensavtal och finansieringsstrategi. Han är styrelsemedlem i Advanced Accelerator Applications, Qardio, Summit Therapeutics PLC (NASDAQ och AIM) samt Nogra Pharma. Han började sin karriär på KPMG som revisor.

Zambeletti har en ekonomexamen från Università Bocconi i Milano i Italien. Han sitter i styrelsen för Barts and the London Charity, en stiftelse som bidrar till finansieringen av Barts NHS Trust som omfattar sjukhusen St Bartholomew’s Hospital, Royal London Hospital och London Chest Hospital. Han har grundat kulturinitiativet 5x15 Italy. Leopoldo Zambeletti valdes till styrelsen i september 2015.

INFORMATION TILL REDAKTÖRER

Om Faron Pharmaceuticals Oy

Faron Pharmaceuticals Oy arbetar med sena fasens läkemedelsutveckling. Företaget har sin bas i Åbo i Finland. Faron har tre stora läkemedelsprojekt under utveckling med fokus på akuta lungaskador, tillväxt och spridning av cancer samt blodkärlsinflammationer. Farons mest lovande kandidat Traumakine® har utvecklats för att behandla Acute Respiratory Distress Synrome (ARDS), en sällsynt, allvarlig, livshotande sjukdom med omfattande lunginflammation. Läkemedlets avgörande sameuropeiska fas III-studie pågår. Förutom Traumakine® bedriver Faron tidiga fasens utvecklingsprogram, bland annat Clevegen, en anti-Clever-1-antikropp mot tumörimmunitet som befinner sig i prekliniska fasen. Farons läkemedelskandidat mot ARDS kännetecknas av skador på endotelskiktet. Clevegen däremot blockerar Clever-1-funktionen på ytorna av endotelceller och tumörassocierade makrofager (TAM) som bidrar till tumörernas immunsuppression. Vidare information finns på www.faronpharmaceuticals.com

Viktigt meddelande

Cairn Financial Advisers, LLP och Whitman Howard Limited, vars verksamheter regleras av finansmarknadsmyndigheten i Förenade kungariket, agerar enbart för Bolaget och ingen annan i samband med detta meddelande och den planerade aktieemissionen och aktieteckningen. Cairn Financial Advisers, LLP and Whitman Howard Limited kommer inte att anse någon annan person vara deras kund i ärenden som beskrivs i detta meddelande och de kommer inte att bära ansvar gentemot någon annan än Bolaget för erbjudande av kundskydd, inte heller för att erbjuda råd avseende den planerade aktieemissionen och aktieteckningen, innehållet i detta meddelande eller någon transaktion, något arrangemang eller någon annan fråga som här hänvisas till.

Inga utfästelser eller garantier, uttryckligen eller konkludent, ges av Bolaget eller på Bolagets vägnar, Cairn Financial Advisers, LLP, Whitman Howard Limited eller någon av deras respektive verkställande direktörer, delägare, tjänstemän, arbetstagare, rådgivare eller någon annan person gällande riktigheten, rimligheten eller tillräckligheten av informationen eller yttrandena i detta meddelande och inget av informationen i detta meddelande har verifierats separat. Informationen i detta meddelande kan komma att ändras.  

Dokument & länkar