Balder blir tung partner i Väsby Entré

Fastighets AB Balder blir så kallad ankarpartner i arbetet med Väsby Entré, d.v.s. kommer att utveckla mer än hälften av Väsby Entré. Beslutet togs i kommunfullmäktige igår.

Kommunfullmäktige i Upplands Väsby godkände igår ett markanvisningsavtal mellan Upplands Väsby kommun och Balder. Därmed blir Balder kommunens ankarpartner i det fortsatta arbetet med Väsby Entré, som är Upplands Väsbys största stadsbyggnadsprojekt någonsin.

-          Väsby Entré kommer att bli ett landmärke för norra delen av länet. Jag ser fram emot att samarbeta med Balder för att förverkliga Väsby Entré, säger Mathias Bohman (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Som ankarpartner ansvarar Balder för att utveckla mer än hälften av Väsby Entré, medan övriga företag ansvarar för den resterande delen. Av de planerade bostäderna blir omkring en tredjedel hyresrätter och två tredjedelar bostadsrätter. Balders medverkan kommer att omfatta såväl bostäder som lokaler för samhällsservice och kommersiellt bruk.

-       Det ska bli fantastiskt givande att efter alla år av planering få realisera Väsby Entré tillsammans med en så seriös aktör som Balder, säger Anne-Sophie Arbegard, projektchef för Väsby Entré.

Stationsområdet kommer att utvecklas för smidiga resor och övergångar mellan cykel, bil, buss och pendeltåg. I projektet ingår också fler än 1 000 nya bostäder i flerfamiljshus samt lokaler på 30 000 kvadratmeter för butiker och kontor. Den arkitektoniska visionen, som är ett resultat av omfattade medborgardialog, är det sista som ritades av den världsberömda arkitekten Zaha Hadid innan hennes för tidiga bortgång.

-       Vi är imponerade av Upplands Väsbys vänliga och professionella bemötande. Båda parter tror på att ta ett helhetsansvar och på en utveckling som sträcker sig långt in i framtiden, det känns lovande, säger Erik Selin, VD i Balder.

Ett 50-tal byggaktörer anmälde under 2017 intresse för att delta i utvecklingen av Väsby Entré. Kommunen valde att fördjupa dialogen med 15 företag, däribland Fastighets AB Balder.

Utvärdering pågår av övriga strategiska byggaktörer som kommer att utses av kommunen under hösten 2018.

Balder har under 2017 och våren 2018 framgångsrikt lämnat anbud avseende tre stora stadsutvecklingsprojekt; Rissne, Hallonbergen och nu Väsby Entré.

-       Vi är ödmjuka inför det stora förtroende som Upplands Väsby visar oss. Det ska bli särskilt intressant att samarbeta med kommunen och de branschkollegor som kommer komplettera laget. Tillsammans ska vi skapa något riktigt bra, säger Erik Selin.

Vid framtagning av idékonceptet har Balder samarbetat med arkitektbyrån 3XN.


För mer information, vänligen kontakta:

Upplands Väsby kommun/Väsby Entre
Projektchef Väsby Entré, Anne-Sophie Arbegard, 073-910 46 29
Kommunstyrelsens ordförande, Mathias Bohman (S), 08-590 977 44

Balder
VD Erik Selin, erik.selin@balder.se, 0706-07 47 90 eller
Senior vVD Thorsten Åsbjer,
thorsten.asbjer@balder.se, 0706-53 39 10

På bild från vänster: Anne-Sophie Arbegard, projektchef Väsby Entré, Mathias Bohman, kommunstyrelsens ordförande Upplands Väsby, Erik Selin, VD Balder, Oskar Weinmar, oppositionsråd Upplands Väsby, Hillevi Engström, kommundirektör Upplands Väsby. Fotograf är Oskar Kullander.


Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 mars 2018 ett värde om 104,1 Mdkr (88,4). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53 121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org. nr. 556525-6905, säte Göteborg
balder.se


Om oss

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder.

Prenumerera

Media

Media