Balder förändrar ledningsgruppen

Benny Ivarsson kommer, under hösten 2018, att avsluta sin tjänst som Fastighetschef i Fastighets AB Balder. Benny kommer successivt att avsluta de olika projekt inom ombyggnation, nybyggnation samt olika fastighetsaffärer som han har ansvar för.

Benny har arbetat som Fastighetschef i Balder sedan 2006.

    Jag vill tacka Benny för alla fina år som vi har fått arbeta tillsammans. Du är en fantastisk person både professionellt och som medmänniska. Jag kommer att sakna dig, säger vd Erik Selin.

    Efter snart 12 år i Balder har jag nu beslutat mig för att pröva något nytt och annat i livet. Jag är oerhört tacksam för att få ha arbetat i ett av Sveriges absolut mest spännande fastighetsbolag. Jag har fått vara delaktig i den fantastiska resa som bolaget gjort sedan starten 2005, säger Benny Ivarsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Finanschef Marcus Hansson telefon 0768- 36 98 48

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2018 kl. 09.00 CET 

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 mars 2018 ett värde om 104,1 Mdkr (88,4). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53 121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se

Om oss

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder.

Prenumerera