Balder förvärvar fastighet på Kungsgatan i Stockholm

Fastighets AB Balder förvärvar cirka 62 % av fastigheten Järnplåten 23 belägen på Kungsgatan 37 i Stockholm. Förvärvet sker genom bolag och den andel av fastigheten som Balder förvärvar har åsatts ett värde om 225 Mkr.

Balder kommer att disponera 4 800 kvm av fastighetens totala cirka 8 000 kvm fördelat på 3 300 kvm kontor och 1 500 kvm biograflokal.

”Vi är oerhört glada över att förvärva en fastighet med ett mycket bra läge på Kungsgatan vid korsningen med Sveavägen i centrala Stockholm”, säger VD Erik Selin.


För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör, Ulf Johansson, telefon 0739-42 12 22

Om oss

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder.

Prenumerera

Dokument & länkar