Balder förvärvar fastighet tillsammans med GE Real Estate

Fastighets AB Balder förvärvar fastigheten Åstaäng 4 i Marievik, Stockholm, för 455 miljoner kronor tillsammans med GE Real Estate Norden. Säljare är Skanska fastigheter Stockholm AB.

Fastigheten består av tre byggnader med en uthyrningsbar yta på 34 000 kvadratmeter. Den största byggnaden uppfördes under 2001. Bland dagens hyresgäster finns Lindorff och Telenor.

Lokalerna har varierande storlek och standard, allt från toppmoderna kontor till något äldre standard, och ligger sjönära i ett tillväxtområde mellan stadsdelarna Liljeholmen och Årsta i Stockholms kommun.

Fastigheten kommer att ägas av ett joint venture mellan Fastighets AB Balder och GE Real Estate Norden.

Tillträde sker den1 november 2007.

”Vi är oerhört glada över att genomföra dagens förvärv tillsammans med GE Real Estate Norden. Dagens förvärv stärker vår portfölj i Stockholm. Vi hoppas också att detta skall leda till ytterligare samarbete med GE Real Estate, ett av världens främsta kommersiella fastighetsbolag”, säger VD Erik Selin.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör, Ulf Johansson, telefon 0739-42 12 22
PRESSMEDDELANDE
2007-10-30


Valberedning inför årsstämma 2008

Vid Balders årsstämma den 18 april 2007 beslutades att valberedningen ska bestå av en representant för envar av de två största aktieägarna eller ägarkonstellationerna jämte Jan Fock, som företräder övriga aktieägare. Namnen på övriga två ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. I enlighet med beslutet har följande valberedning bildats, baserad på ägandet per 30 september 2007 och kända förändringar därefter:

Jan Fock, ordförande
Henrik Strömbom, företrädande Erik Selin Fastigheter AB
Rikard Svensson, företrädande Arvid Svensson Invest AB, ASI

Valberedningen representerar tillsammans 87,8 procent av rösterna i Balder.

Årsstämman kommer att hållas i Göteborg maj 2008.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan göra detta via e-post till
eve.knight@balderfast.se

Om oss

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder.

Prenumerera

Dokument & länkar