Balder förvärvar hotellportfölj i Tyskland

Fastighets AB Balder (publ) har förvärvat en tysk fastighetsportfölj bestående av sju hotellfastigheter för ca 58 miljoner euro. Fastigheterna har en uthyrningsbar yta om drygt 40 000 kvadratmeter och 842 hotellrum. Balder har tecknat 20 åriga hyresavtal på samtliga fastigheter med Ligula Hospitality Group som sedan tidigare är hyresgäst hos Balder på ett flertal hotell. Ca 40 % av hyresvärdet om 4,3 miljoner euro ligger i Berlin, andra betydande orter är Leipzig, Erfurt och Gelsenkirchen.

Förvärvet har genomförts idag och finansierats med likvida medel.

-       Att etablera sig på den tyska fastighetsmarknaden genom långa hyresavtal tillsammans med en välrenommerad hyresgäst känns mycket positivt, säger Erik Selin.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Finanschef Marcus Hansson telefon 0768- 36 98 48

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juni 2018 kl. 14.00 CET.

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 mars 2018 ett värde om 104,1 Mdkr (88,4). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53 121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org. nr. 556525-6905, säte Göteborg
balder.se


Om oss

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder.

Prenumerera