Balder inkluderas i EPRA index (European Public Real Estate Association)

Balder har informerats om att Balder kommer att ingå i EPRA NAREIT index från och med 19 mars 2012. FTSE EPRA / NAREIT Global Real Estate Index ses som det ledande riktmärket för börsnoterade fastighetsinvesteringar.

Balder is included in the EPRA index (European Public Real Estate Association)

Balder has been informed that Balder will be included in EPRA NAREIT index from 19 March 2012. The FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index is seen as the leading benchmark for listed real estate investments.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Finanschef Marcus Hansson, telefon 0768-36 98 48

For further information, please contact:
CEO Erik Selin, tel. +46 706 074 790 or
Head of Finance Marcus Hansson, tel. +46 768 369 848

Informationen är sådan som Balder skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 mars 2012 kl 08.45.

Balder discloses the information provided herein pursuant to the Swedish Securities Markets Act and/or the Swedish Financial Instruments Trading Act. The information was released for publication on 9 March 2012 at 08.45.

Fastighets AB Balder (publ)
PO Box 53121, 400 15 Gothenburg
Tel: +46 31 10 95 70
Corporate Identity No. 556525-6905, Registered office Gothenburg
www.balder.se

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 december 2011 ett värde om 17,6 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap.

Fastighets AB Balder is a listed real estate company which shall meet the needs of different customer groups for premises and housing through local support. Balder's real estate portfolio had a value of SEK 17.6 billion as of 31 December 2011. The Balder share is listed on Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap.

Om oss

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder.

Prenumerera

Dokument & länkar