Balder köper ”Palacehuset” i centrala Göteborg

Balder har dels förvärvat fastigheten Inom Vallgraven 14:1 i Göteborg, även känd som ”Palacehuset”, samt dels en handelsfastighet i Greve i Köpenhamn. Fastigheterna har i affärerna åsatts ett värde om ca 280 Mkr. Tillträde till Inom Vallgraven 14:1 sker under kvartal tre och beräknat tillträde till fastigheten i Köpenhamn är under kvartal fyra. Fastigheten i Köpenhamn är uthyrd till den tyska lastbilskoncernen MAN med ett tjugoårigt hyreskontrakt.
Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om ca 9 400 kvm. 

Förvärven är i linje med Balders strategi att koncentrera det kommersiella beståndet till attraktiva lägen i storstäderna Stockholm, Göteborg och Öresundsregionen. 

”Det känns extra glädjande att öka vårt bestånd med ytterligare en mycket fin fastighet inom Vallgraven och som dessutom är en av de mest välkända kommersiella fastigheterna i Göteborg. Fastigheten i Köpenhamn, med ett långsiktigt hyresavtal, kompletterar vårt bestånd i Öresundregionen på ett mycket bra sätt”, säger Balders VD Erik Selin.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, 0735-58 29 29
 

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen har offentliggjorts kl 15.30 den 1 juli 2010.

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 mars 2010 ett verkligt värde om 12,9 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. 

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15  Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
www.balder.se

Taggar:

Om oss

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder.

Prenumerera

Dokument & länkar