Balder säljer 50 procent av aktierna i Balder Fjorton AB till Peab

Balder köpte, genom dotterbolaget Balder Fjorton AB, i början av året en fastighetsportfölj av Catena. Balder säljer nu 50% av aktierna i Balder Fjorton till Peab. Därmed bildas ett gemensamt bolag för projektutveckling och fastighetsinvesteringar.

Peabs förvärv grundar sig på samma fastighetsvärde, som gällde vid Balders förvärv från Catena. Balder Fjorton kommer att namnändras och bolaget får en offensiv start med ett fastighetsbestånd, värderat till 1,6 Mdr, som har en stor förädlingspotential.

Erik Selin, VD i Balder, säger att det nya gemensamma bolagets nuvarande portfölj innehåller flera intressanta fastigheter med utvecklingspotential. Med Peab som hälftenägare tillförs bolaget både ett stort kunnande och lång erfarenhet när det gäller byggnation och projektutveckling.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29 


Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen har offentliggjorts kl 11.00 den 19 april 2011.

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 december 2010 ett värde om 14,4 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15  Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905,
Säte Göteborg
www.balder.se

Taggar:

Om oss

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder.

Prenumerera

Dokument & länkar