Balder säljer fastighet i Göteborg

Balder säljer en bostadsfastighet i Göteborg till en bostadsrättsförening bildad av hyresgästerna. Köpeskillingen uppgår till 32,5 Mkr, vilket är drygt 9 Mkr eller 39 %
över fastighetens värdering. Fastigheten Kålltorp 43:7 har en yta på 1 064 kvm.


”Intresset för att köpa bostadsfastigheter är något som vi känner av på i princip samtliga Balders verksamhetsområden. Intresset kommer från såväl hyresgästerna själva som från övriga köpare”, säger Erik Selin VD i Balder.


För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29 

 

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen har offentliggjorts kl 13.00 den 26 april 2011.

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 december 2010 ett värde om 14,4 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15  Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
www.balder.se

Taggar:

Om oss

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder.

Prenumerera

Dokument & länkar