Balder säljer fastigheter för 72 Mkr

Fastighets AB Balder (publ) har i fem olika transaktioner under andra kvartalet sålt sex kommersiella fastigheter för ett försäljningsvärde om 72 Mkr. Fastigheternas försäljningsvärde överstiger redovisat värde med 9,5 Mkr, vilket redovisas under andra kvartalet. De sålda fastigheterna, Klyvkilen 4 och Jägmästaren 11 i Södertälje, Skårdal 31:3 i Bohus, Foss 7:17 och Foss 7:41 i Munkedal samt tomträtten Golvläggaren 1 i Stockholm, har en total uthyrningsbar yta om ca 11 000 m² . Samtliga fastigheter frånträds under andra kvartalet. ”Försäljningarna ligger i linje med Balders strategi att koncentrera fastighetsbeståndet samt avyttra fastigheter av projektkaraktär. Det känns glädjande att vi i dagens marknad lyckats avyttra fastigheter till ett värde som överstiger de externa marknadsvärderingarna per 2009-03-31 med ca 16 %,” säger Balders VD Erik Selin i en kommentar. Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen har offentliggjorts kl 08.30 den 18 juni 2009.

Om oss

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder.

Prenumerera

Dokument & länkar