Balder säljer fastigheter för 96 Mkr

Fastighets AB Balder har i fyra olika transaktioner under juni månad sålt tre bostadsfastigheter och en kontorsfastighet för ett försäljningsvärde om 96 Mkr, vilket överstiger redovisat värde med 4 Mkr. Frånträde av fastigheterna sker i kvartal två för en av fastigheterna och under kvartal tre för resterande tre fastigheter. 

De sålda bostadsfastigheterna avser Harnäs 11:327 i Älvkarleby, Ritaren 19 i Vara samt Väster 30:2 i Gävle och kontorsfastigheten avser Hede 1:53 i Kungsbacka. Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om ca 13 000 kvm. 

”Balders försäljningar är i linje med vår ambition att koncentrera koncernens fastighetsbestånd. Efter försäljningarna äger Balder inga fastigheter i Älvkarleby, Vara eller Kungsbacka”, säger Balders VD. 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, 0735-58 29 29
 

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen har offentliggjorts kl 14.00 den 1 juli 2010.

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 mars 2010 ett verkligt värde om 12,9 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. 

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15  Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
www.balder.se

Taggar:

Om oss

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder.

Prenumerera

Dokument & länkar