Balder utökar Göteborgsbeståndet

Fastighets AB Balder har avtalat om att förvärva kontorsfastigheten Göteborg Bö 93:2, mer känd som ”Kanoldhuset”, som ligger granne med Liseberg i centrala Göteborg. Fastigheten omfattar ca 9 200 kvm uthyrningsbar area samt ett parkeringshus med knappt 400 parkeringsplatser.

Fastigheten kommer att tillträdas under tredje kvartalet 2013 och åsatt fastighetsvärde uppgår till 190 Mkr.

"Vi välkomnar Kanoldhuset med dess intressanta historik och fina framtidsutsikter till Balder”, säger Erik Selin

  

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Finanschef Marcus Hansson, telefon 0768-36 98 48

  

Informationen är sådan som Balder ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 juli 2013 kl 08.30

  

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
www.balder.se

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 mars 2013 ett värde om 22,5 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap.

Om oss

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder.

Prenumerera

Dokument & länkar