Balder utökar sitt bestånd i Köpenhamn

Fastighets AB Balder har tecknat ett totaleneprenadavtal med Arkitektgruppen gällande byggnation av ca 200 ägarlägenheter i Örestad Syd i Köpenhamn. Byggnationen kommer att angränsa till Balders befintliga bestånd i Örestad. Den uthyrningsbara ytan kommer att uppgå till ca 18 000 kvm och den totala projektkostnaden är ca 400 Mkr. Hela projektet kommer att stå färdigt innan utgången av 2015.

”Balder äger sedan två år 75 lägenheter i Örestad. Då efterfrågan på lägenheterna varit betydligt högre än vad vi haft möjlighet att erbjuda så känns det bra att nu kunna fortsätta vår utveckling med fler lägenheter på vad vi betraktar som Örestads vackraste plats”, säger Balders VD Erik Selin

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Finanschef Marcus Hansson, telefon 0768-36 98 48

Informationen är sådan som Balder ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 november 2013 kl 11.00

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 30 september 2013 ett värde om 24,2 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap.

Taggar:

Om oss

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder.

Prenumerera

Dokument & länkar