Migrationsverket utökar sina lokaler hos Trianon

Trianon har tecknat ett nytt hyresavtal gällande utökad kontorsyta för Migrationsverket i fastigheten Gunghästen 1 på Jägersro i Malmö. 

I fastigheten hyr Migrationsverket sedan tidigare lokaler för ankomstboende, registrering och kontor. Den ursprungliga ytan på 7 137 kvm är utökad med 541 kvm vilket ger en ny uthyrd yta på totalt 7 678 kvm. Hyresvärdet uppgår till 1,1 mkr och hyrestiden är till och med 2020-09-30

- Vi är glada att kunna fortsätta och utveckla vår hyresrelation med Migrationsverket och erbjuda en bra lösning när de nu behöver större lokaler, säger Olof Andersson, VD i Fastighets AB Trianon.

Om oss

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianons fastighetsbestånd omfattar 44 fastigheter om 223 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 50 procent bostäder och 50 procent kommersiella- och samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 september 2017 på cirka 4,6 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö.För mer information se: www.trianon.se

Prenumerera

Dokument & länkar