Trianon tillträder etapp 2 och 3 i Oxie

Idag den 1 november 2017 slutfördes affären avseende fastigheterna Lerteglet 1 och Murteglet 1 i Oxie. Marken som idag tillträds är belägen mellan Oxie station och Oxie centrum och kommer att bebyggas med cirka 140 lägenheter.

Trianon har som tidigare meddelats för avsikt att utöka nybyggnationen i Oxie med ytterligare två etapper. Genom tillträdet av marken på fastigheterna Lerteglet 1 och Murteglet 1 i Oxie så fortskrider planerna på nybyggnation av ytterligare cirka 140 lägenheter mellan Oxie station och Oxie centrum. Dessa planeras att färdigställas under fjärde kvartalet 2019 samt första kvartalet 2020. Inom samma detaljplan uppför Trianon för närvarande 100 lägenheter på en angränsande fastighet med planerad inflyttning under andra kvartalet 2018.  
”Genom tillträdet av ytterligare två etapper i Oxie fortsätter vi vår strategi att öka vårt bostadsinnehav genom att bygga fler lägenheter vid Oxie station. Detta innebär att vi mer än fördubblar de 100 lägenheterna vi har i produktion där idag” säger Olof Andersson VD på Trianon. 
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA: Olof Andersson, VD Trianon, Telefon: 040-611 34 97,  Mail: olof.andersson@trianon.se
 
Mari-Louise Hedbys, Vvd, ekonomichef Trianon, Telefon: 040-611 34 85, Mobiltelefon: 0733-70 75 39 Mail: mari-louise.hedbys@trianon.se

Om oss

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianons fastighetsbestånd omfattar 46 fastigheter om 223 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 50 procent bostäder och 50 procent kommersiella- och samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 december 2017 på cirka 4,7 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. För mer information se: www.trianon.se

Prenumerera

Dokument & länkar