ARKITEKTURPOLITIK - VÄGEN TILL ETT MER ATTRAKTIVT STOCKHOLM?

Stadsbyggnadsborgarråd Regina Kevius och stadsarkitekt Karolina Keyser kommer till Fastighetsägarna Stockholm för att diskutera stadsutveckling på ett seminarium den 12 april kl 14.00- 15.30.

I debatten tycks de flesta vara överens om att Stockholm är i behov av en arkitekturpolitik, alltså en strategi för hur vi ska bygga i framtiden. Stockholms stad arbetar just nu med att ta fram ett arkitekturprogram för Stockholms stadsbyggande. Men vad innebär det i praktiken? Hur skapar vi ett ännu mer attraktivt Stockholm?  Är vi fega idag eller gör vi klokt i att använda försiktighetsprincipen?

Stadsbyggnadsborgarråd Regina Kevius och Stadsarkitekt Karolina Keyser berättar om arbetet med arkitekturprogrammet och diskuterar Stockholms utveckling.
 
Moderator: Christer Jansson, vd Fastighetsägarna Stockholm.

När: 12 april kl 14.00-15.30
Var: Fastighetsägarna Stockholm, Alströmergatan 14, hörsalen.

Anmälan skickas till sara.lidman@fastighetsagarna.se

För mer information kontakta: Christer Jansson, vd, Fastighetsägarna Stockholm, 070-513 77 20.

Fastighetsägarna Stockholm är en branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Antalet medlemmar uppgår till cirka 5 500. Dessa är dels ägare till lokal- och bostadshyreshus, industrifastigheter, dels bostadsrättsföreningar. Totalt har medlemmarna drygt 10 000 fastigheter och närmare 170 000 lägenheter inom Stockholms och Gotlands län.

Om oss

Fastighetsägarna Stockholm är en branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Medlemmar i föreningen är 5 700 ägare till lokal- och bostadshyreshus, industrifastigheter samt bostadsrättsföreningar med drygt 10 000 fastigheter och närmare 170 000 lägenheter inom Stockholms och Gotlands län. Vi verkar för ett fritt näringsliv, en väl fungerande fastighetsmarknad, rätten till privat ägande, god etik och konkurrens på marknadsmässiga villkor.

Dokument & länkar