BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR LÅTER SIG INTE PÅVERKAS AV FÖRSÄMRADE EKONOMISKA UTSIKTER

Fyra av fem bostadsrättsföreningar planerar underhåll och renoveringar det kommande året trots försämrade ekonomiska utsikter och högre räntor. Det framgår av en undersökning genomförd av Fastighetsägarna Stockholm.

En genomsnittlig bostadsrättsförening i Stockholm har inga planer på att skjuta upp underhållsarbeten, renoveringar eller avgiftsförändringar på grund av det ekonomiska läget.

    Det här är glädjande resultat eftersom det visar att våra medlemmar är duktiga på att sköta ekonomin i sina föreningar trots tuffare förutsättningar, säger Katarina Tunhammar, verksamhetsansvarig BRF på Fastighetsägarna Stockholm.

En majoritet av respondenterna i undersökningen säger att de inte heller planerar några avgiftshöjningar under det kommande året.

        Vi ser till att renovera och underhålla vår fastighet kontinuerligt. Det är ett måste för att huset inte ska rämna ihop. Allt hamnar i bokslutet som värdeökning och skrivs av under många år. Och lyckligtvis ser vi att avgiftshöjningar inte är nödvändiga på ett bra tag, säger Christian Tamker, ordförande i bostadsrättsföreningen Fredhälls Gård i Stockholm.

Undersökningen genomfördes genom Fastighetsägarna Stockholms bostadsrättspanel, som omfattar 300 bostadsrättsföreningar i Stockholms län, under februari 2012. Fastighetsägarna Stockholm har cirka 2600 bostadsrättsföreningar som medlemmar.

Katarina Tunhammar, tf verksamhetsansvarig BRF, katarina.tunhammar@fastighetsagarna.se, 08-617 77 83

Fastighetsägarna Stockholm är en branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Antalet medlemmar uppgår till cirka 5 500. Dessa är dels ägare till lokal- och bostadshyreshus, industrifastigheter, dels bostadsrättsföreningar. Totalt har medlemmarna drygt 10 000 fastigheter och närmare 170 000 lägenheter inom Stockholms och Gotlands län.

Taggar:

Om oss

Fastighetsägarna Stockholm är en branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Medlemmar i föreningen är 5 700 ägare till lokal- och bostadshyreshus, industrifastigheter samt bostadsrättsföreningar med drygt 10 000 fastigheter och närmare 170 000 lägenheter inom Stockholms och Gotlands län. Vi verkar för ett fritt näringsliv, en väl fungerande fastighetsmarknad, rätten till privat ägande, god etik och konkurrens på marknadsmässiga villkor.

Dokument & länkar