FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM UTESLUTER MEDLEM

Den 26 mars beslutade Fastighetsägarna Stockholm att utesluta en medlem som allvarigt misskött förvaltningen i en av sina fastigheter.

Efter ansökan från Hyresgästföreningen beslutade Hyresnämnden att Sylvi Wrandes fastighet i Västertorp skulle ställas under tvångsförvaltning i tre års tid. Svea hovrätt fastställde hyresnämndens beslut om tvångsförvaltning. Som skäl för besluten angavs bland annat att det fanns allvarliga brister i fastighetsförvaltningen på grund av ett sedan länge eftersatt underhåll samt att fastigheten inte förvaltats på ett godtagbart sätt för hyresgästerna.
 
Fastighetsägarna Stockholms Ansvarsnämnd fann att Sylvi Wrande en längre tid allvarligt misskött förvaltningen av fastigheten och därmed åsidosatt god sed på hyresmarknaden.

Mot bakgrund av bland annat detta föreslog Ansvarsnämnden för Fastighetsägarna Stockholms styrelse att utesluta Sylvi Wrande som medlem. Styrelsen beslutade i enlighet med Ansvarsnämndens förslag.

För mer information, kontakta: Mia Enayatollah, informationsdirektör, tfn 0709-69 99 66 eller e-post mia.enayatollah@fastighetsagarna.se

Fastighetsägarna Stockholm är en branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Antalet medlemmar uppgår till cirka 5 500. Dessa är dels ägare till lokal- och bostadshyreshus, industrifastigheter, dels bostadsrättsföreningar. Totalt har medlemmarna drygt 10 000 fastigheter och närmare 170 000 lägenheter inom Stockholms och Gotlands län.

Taggar:

Om oss

Fastighetsägarna Stockholm är en branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Medlemmar i föreningen är 5 700 ägare till lokal- och bostadshyreshus, industrifastigheter samt bostadsrättsföreningar med drygt 10 000 fastigheter och närmare 170 000 lägenheter inom Stockholms och Gotlands län. Vi verkar för ett fritt näringsliv, en väl fungerande fastighetsmarknad, rätten till privat ägande, god etik och konkurrens på marknadsmässiga villkor.

Media

Media

Dokument & länkar