HYRESNÄMNDENS BESLUT KOMMER ATT ÖVERKLAGAS

– När Hyresnämnden i sitt beslut i dag säger nej till att låta lägesfaktorn få ett ökat genomslag vid hyressättningen säger de också nej till att skapa förutsättningar för en fungerande marknad för hyresrätter i Sveriges tillväxtregioner, säger Tore Ljungkvist, tf chefjurist vid Fastighetsägarna Stockholm.

Den 1 januari 2011 kom en reform av hyreslagen som syftade till att ge bättre förutsättningar för en väl fungerande bostadsmarknad för hyresrätter. Effekten av reformen har dock inte motsvarat förväntningarna. Detta är bakgrunden till att Fastighetsägarna Stockholm gick till Hyresnämnden med ett vägledande mål rörande vilken betydelse som lägesfaktorn ska få för hyressättningen i Stockholms innerstad. Fastighetsägarna yrkade en höjning med i snitt 10 procent, fördelat under en treårsperiod, för den aktuella fastigheten på Kungsholmen.

– Hyresnämnden har i sitt beslut valt att helt bortse från reformen av bruksvärdesystemet 2011, som bland annat syftade till att låta lägesfaktorn få en ökad betydelse vid hyressättningen. Därmed blir det också självklart för oss att överklaga beslutet till Svea Hovrätt, säger Tore Ljungkvist.

– Bara om vi får en större skillnad mellan hyrorna i mycket attraktiva bostadsområden jämfört med andra kommer vi att få en marknad för hyresrätter som upplevs som rättvis av hyresgästerna och som blir intressant för nyproduktion. Detta är också lagstiftarens uttalade vilja. Vår förhoppning är att Svea Hovrätt kommer att ge oss rätt i det aktuella målet och därmed ge oss förutsättningar att inleda arbetet att skapa en fungerande hyresmarknad i Stockholm och andra tillväxtregioner, avslutar Tore Ljungkvist.

För mer information, kontakta: Tore Ljungkvist, tf chefjurist, Fastighetsägarna Stockholm. Tfn 08-617 75 50, 070-746 92 70 , E-post tore.ljungkvist@fastighetsagarna.se

Fastighetsägarna Stockholm är en branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Medlemmar I föreningen är närmare 5700 ägare till lokal- och bostadshyreshus, industrifastigheter samt bostadsrättsföreningar med drygt 10 000 fastigheter och närmare 250 000 lägenheter inom Stockholms och Gotlands län.

Taggar:

Om oss

Fastighetsägarna Stockholm är en branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Medlemmar i föreningen är 5 700 ägare till lokal- och bostadshyreshus, industrifastigheter samt bostadsrättsföreningar med drygt 10 000 fastigheter och närmare 170 000 lägenheter inom Stockholms och Gotlands län. Vi verkar för ett fritt näringsliv, en väl fungerande fastighetsmarknad, rätten till privat ägande, god etik och konkurrens på marknadsmässiga villkor.

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

När Hyresnämnden i sitt beslut i dag säger nej till att låta lägesfaktorn få ett ökat genomslag vid hyressättningen säger de också nej till att skapa förutsättningar för en fungerande marknad för hyresrätter i Sveriges tillväxtregioner
Tore Ljungkvist, tf chefjurist vid Fastighetsägarna Stockholm.