Ny överenskommelse ger orättvisa hyror

Stockholmshem AB och Hyresgästföreningen redovisar idag sin överenskommelse om 2012 års hyreshöjning. Oavsett läge, får en alla lägenheter en hyreshöjning på 2,48 procent. Överenskommelsen hotar det fortsatta arbetet med en förbättrad hyresstruktur, anser Tore Ljungkvist, tf chefjurist, Fastighetsägarna Stockholm.

Det kommunägda bostadsföretaget Stockholmshem AB och Hyresgästföreningen redovisar idag sin överenskommelse om 2012 års hyreshöjning. Överenskommelsen innebär att alla bolagets hyreslägenheter, oavsett läge, får en hyreshöjning på 2,48 procent. Parterna på hyresmarknaden i Stockholm har under ca 10 års tid ansträngt sig för att differentiera hyreshöjningarna med högre hyror i innerstaden och lägre i ytterstaden för att åstadkomma mer rättvisa villkor för hyresgästerna. Den nya överenskommelsen, som tvingats fram av Hyresgästföreningen, hotar det fortsatta arbetet med en förbättrad hyresstruktur.

Förhandlingarna om 2012 års hyror i de privatägda bostadshusen pågår fortfarande.

- Det är inte rimligt att hyresgäster i Stockholms ytterområden ska subventionera hyrorna för dem som bor i Stockholms innerstad. Hyresgästföreningen säger sig arbeta för bättre tillämpning av bruksvärdet med större hänsyn till bland annat läge, service och kvaliteter i boendet, men i praktiken motverkar man konsekvent sådana överenskommelser, säger Tore Ljungkvist, tf chefjurist Fastighetsägarna Stockholm.

- Långsiktigt är den nya överenskommelsen med Stockholmshem ett allvarligt bakslag för hyresrättens framtid i Stockholmsregionen och Hyresgästföreningens bristande ansvarstagande blir allt tydligare, säger Tore Ljungkvist.

För mer information, kontakta: Tore Ljungkvist, tf chefjurist, Fastighetsägarna Stockholm. Tfn 08-617 75 50, 070-517 75 50, E-post tore.ljungkvist@fastighetsagarna.se

Fastighetsägarna Stockholm är en branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Antalet medlemmar uppgår till cirka 5 500. Dessa är dels ägare till lokal- och bostadshyreshus, industrifastigheter, dels bostadsrättsföreningar. Totalt har medlemmarna drygt 10 000 fastigheter och närmare 170 000 lägenheter inom Stockholms och Gotlands län.

Taggar:

Om oss

Fastighetsägarna Stockholm är en branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Medlemmar i föreningen är 5 700 ägare till lokal- och bostadshyreshus, industrifastigheter samt bostadsrättsföreningar med drygt 10 000 fastigheter och närmare 170 000 lägenheter inom Stockholms och Gotlands län. Vi verkar för ett fritt näringsliv, en väl fungerande fastighetsmarknad, rätten till privat ägande, god etik och konkurrens på marknadsmässiga villkor.

Dokument & länkar

Citat

Långsiktigt är den nya överenskommelsen med Stockholmshem ett allvarligt bakslag för hyresrättens framtid i Stockholmsregionen och Hyresgästföreningens bristande ansvarstagande blir allt tydligare
Tore Ljungkvist, tf Chefjurist, Fastighetsägarna Stockholm