Årets bästa hyresvärdar utsedda

Årets bästa hyresvärdar utsedda Fastighetsbolagen Vasakronan och Hufvudstaden har branschens nöjdaste kontorshyresgäster. Och Stockholms Kooperativa Bostadsförening har de nöjdaste bostadshyresgästerna. Det visar de Nöjd-Kund-Index-analyser som presenterats vid ett seminarium idag, anordnat av Fastighetsägarna Sverige. Samtidigt presenterades också vinnaren av Fastighetstidningens utmärkelse Årets Fastighetsägare. Priset gick till Tommy Ohlsson, Haga Gruppen AB, med fastigheter i Malmö. Konsultföretaget CFI Group har genomfört analysen kring hur nöjda svenska hyresgäster är med sin hyresvärd. Deltagarna i undersökningen på lokalsidan är 13 av de allra största fastighetsbolagen och de står tillsammans för merparten av branschens omsättning. Drygt 3.500 hyresgäster hos dessa bolag har intervjuats under augusti och september. Undersökningen visar att Vasakronan och Hufvudstaden har de nöjdaste hyresgästerna. Bolagen fick index 76 på en 100-gradig skala. På delad tredje plats placerade sig Castellum och Systembolaget (73). Branschens medelvärde var 68, vilket är 4 enheter högre än året innan. Bland bostadsföretagen hamnade Stockholms Kooperativa Bostadsförening på första plats, med ett index på 80, vilket är ett mycket bra resultat. Image viktigare än hyran Kundnöjdhet har ett tydligt samband med kunders framtida lojalitet. Det visar samtliga analyser som CFI Group har gjort för kunder i både Europa och USA. Ökad lojalitet innebär i sin tur ökade intäkter för företaget. Nöjda kunder är alltså en ledande indikator för framtida intäkter. Områden som framförallt påverkar hyresgästernas nöjdhet och lojalitet är företagets image, dess service till hyresgästerna samt företagets förmåga att anpassa sig till sina hyresgäster. Årets Fastighetsägare 2003 Fastighetstidningens utmärkelse Årets Fastighetsägare gick till Tommy Olsson, Haga Gruppen, Malmö. I juryns motivering sägs bl a att "Tommy Ohlsson, får priset för sitt kund- och kvalitetsinriktade fastighetsföretagande, baserat på genuin byggmästartradition i kombination med utvecklingsvilja och omvittnad förmåga att möta framtidens krav" RESULTATET FöR DE TIO FRäMSTA FöRETAGEN I NKI 2003 På KONTORSSIDAN (förändring från föregående år inom parentes) 1. Hufvudstaden 76 (+5) 1. Vasakronan 76 (+4) 3. Castellum 73 (+4) 3. Systembolaget 73 (ny) 5. John Mattson Fastighets AB 72 (+4) 6. Tornet 71 (+7) 7. Platzer 70 (+5) 8. AP Fastigheter 69 (+4) 9. Position Stockholm 67 (0) 10. Aberdeen Property Investors 66 (+9) Branschen totalt 68 (+4) (På bostadssidan offentliggörs endast det vinnande företaget, d v s Stockholms Kooperativa Bostadsförening, SKB). *** För frågor, kontakta Elisabeth Lundberg, CFI Group, tfn 0701-10 23 56, Jeanette Gustafsdotter, Fastighetsägarna Sverige, 0709-37 37 10 eller Hans Öhman, Fastighetsägarna Sverige 0736-26 90 58. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/05/20031105BIT00270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/05/20031105BIT00270/wkr0002.pdf

Om oss

Fastighetsägarna är en intresse- och branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Vi representerar uppemot 20 000 medlemmar som äger lokal- och bostadshyreshus, industrifastigheter samt bostadsrättsföreningar. Totalt äger de privata fastighetsägarna ca 80 000 fastigheter med 700 000 lägenheter och cirka 80 procent av alla kommersiella lokaler.

Prenumerera

Dokument & länkar