Bästa hyresvärdarna utsedda: Vasakronan har nöjdast kontorshyresgäster Magnentus blev Årets Fastighetsägare

Fastighetsbolaget Vasakronan har branschens nöjdaste kontorshyresgäster. Det visar den årliga Fastighetsbarometern som presenterades idag vid ett seminarium anordnat av Fastighetsägarna Sverige och CFI Group. Samtidigt utsågs det Norrköpingsbaserade familjeföretaget Magnentus till Årets Fastighetsägare, en utmärkelse instiftad av Fastighetstidningen.

Deltagarna i undersökningen Fastighetsbarometern tillhör landets största ägare av kontorsfastigheter. Totalt deltar 14 fastighetsägare i årets undersökning och cirka 3 500 av deras hyresgäster har intervjuats under augusti och september. Bakom Fastighetsbarometern står konsultföretaget CFI Group och Fastighetsägarna Sverige.

Undersökningen visar att Vasakronan, som förra året placerade sig på tredje plats, nu har de nöjdaste kontorshyresgästerna. Bolaget fick Nöjd-Kund-Index 81 (förra året 79) på en 100-gradig skala. På andra plats placerade sig Hufvudstaden med 78 och på delad tredjeplats kom Castellum och KIFAB (Kalmars kommunägda fastighetsbolag) med ett NKI på 77.

– Branschens NKI bryter i år sin positiva trend som pågått sedan 2001 och visar tendenser på en nedgång, säger Sara Håkanson, projektledare för Fastighetsbarometern på CFI Group. NKI minskar med en enhet till 71, främst på grund av nedgångar inom tjänsterelaterade områden som Service, Klagomål och Felanmälan De två förstnämna är områden som har stor påverkan på nöjdheten tillsammans med Image och Anpassning. Det betyder att om hyresvärden påverkar uppfattningen om dessa områden positivt, kommer hyresgästernas nöjdhet och lojalitet att öka.

Vid dagens seminarium presenterades också vinnaren av Fastighetstidningens utmärkelse Årets Fastighetsägare. Priset gick till det familjeägda fastighetsbolaget Magnentus som har ett tiotal fastigheter i Norrköping. De får priset ”för att de konsekvent och med kommersiell framgång tillvaratagit slumrande lokala fastighetsresurser genom att förvärva och renovera äldre, nedslitna karaktärsbyggnader. Företagets sätt att med fokus på kvalitet och pietet återställa och utveckla arkitektoniska, byggnadstekniska och historiska värden har väckt uppmärksamhet och bidragit till stadsbildens försköning”, står det bland annat i juryns motivering.

För ytterligare information, kontakta Fastighetsägarna Sveriges informatör Hans Öhman, 0736-26 90 58, CFI Groups projektledare Sara Håkanson, 0733-52 86 67, Vasakronans vd Håkan Bryngelson, 08-783 21 05 eller Magnentus vd Magnus Malm, 0705-23 72 20. Mer information om Fastighetsbarometern finns på www.cfigroup.se.


Om oss

Fastighetsägarna är en intresse- och branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Vi representerar uppemot 20 000 medlemmar som äger lokal- och bostadshyreshus, industrifastigheter samt bostadsrättsföreningar. Totalt äger de privata fastighetsägarna ca 80 000 fastigheter med 700 000 lägenheter och cirka 80 procent av alla kommersiella lokaler.

Prenumerera

Dokument & länkar