Fastighetsägarna kräver: Slopa de kommunala bolagens hyresnormerande roll

I ett brev till bostadsminister Sahlin, näringsminister Östros och kommunminister Österberg kräver Fastighetsägarna Sverige i dag att: - de kommunala bostadsföretagens hyresnormerande roll i Hyreslagen tas bort, - annan lagstiftning ändras så att offentligt konkurrenssnedvridande stöd till offentlig näringsverksamhet inte ska vara tillåtet, - lagen om allmännyttiga bostadsföretag ändras så att utdelningen får uppgå till motsvarande kostnaden för eget kapital.

Bakgrunden till kraven är att revisionsföretaget Ernst & Young nyligen på uppdrag av Fastighetsägarna Sverige utrett förekomsten av kommunalt stöd till sina egna bostadsföretag under 2002. Utredningen visar att 273 av 287 undersökta kommunala bostadsföretag fick kommunalt stöd. Stödet uppgick till totalt ca 12,5 miljarder kronor. Det motsvarar ca 200 kr/kvm lägenhetsyta och år, vilket ska ställas i relation till en genomsnittlig hyresnivå på ca 750 kr/kvm. – Omfattningen av den kommunala konkurrenssnedvridningen gör att man på allvar måste ifrågasätta de kommunala företagens hyresnormerande roll, säger Ann-Christine Svärd, VD Fastighetsägarna Sverige. *** För ytterligare information, kontakta gärna Ann-Christine Svärd, tfn 08-613 57 10, 0705-86 15 87 eller Per-Åke Eriksson, utredningschef, 08-613 57 20.

Om oss

Fastighetsägarna är en intresse- och branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Vi representerar uppemot 20 000 medlemmar som äger lokal- och bostadshyreshus, industrifastigheter samt bostadsrättsföreningar. Totalt äger de privata fastighetsägarna ca 80 000 fastigheter med 700 000 lägenheter och cirka 80 procent av alla kommersiella lokaler.

Prenumerera

Dokument & länkar