Fastighetsägarna om Hyressättningsutredningen: Fel att hyresgästföreningen får vetorätt

Vi är förvånade och besvikna över att utredaren har valt att följa en uppfattning som avviker från trepartsöverenskommelsen. Utredningens förslag lär därför knappast bidra till fler hyresbostäder. Det skriver Fastighetsägarna Sverige i sitt remissvar över Hyressättningsutredningen.

Fastighetsägarna Sverige, Hyresgästföreningen och Sabo begärde förra året en översyn av hyreslagstiftningen, i enlighet med trepartsöverenskommelsen. Bakgrunden var att det byggdes för få hyresbostäder och att hyressättningen behövdes ändras. – Under utredningens gång avvek Hyresgästföreningen och SABO från trepartsöverenskommelsen och utredaren valde att lägga sina förslag i linje med deras ändrade uppfattningar. Det tycket vi är mycket olyckligt, säger Ann-Christine Svärd, VD Fastighetsägarna Sverige. Enligt Fastighetsägarna är det är ett steg framåt att utredningen föreslår ett ökat utrymme för att ta ut nybyggnadshyror som ger kostnadstäckning under en tioårsperiod. Men utrymmet begränsas av att det ska krävas att en hyresgästorganisation godkänner hyran. Därmed ges hyresgästföreningen i praktiken en vetorätt mot nyproduktion, även om enskilda hyresgäster är beredda att betala den hyra som krävs för kostnadstäckning. – Genom att utredningens förslag inte skapar de förutsättningar som behövs för att kunna få fram den nyproduktion som enskilda hushåll efterfrågar, kommer hyresrätten även fortsättningsvis att vara missgynnad i förhållande till andra boendeformer, säger Ann-Christine Svärd. *** För ytterligare information, kontakta gärna Ann-Christine Svärd, tfn 08-613 57 10, 0705-86 15 87 eller Per-Åke Eriksson, utredningschef, 08-613 57 20.

Om oss

Fastighetsägarna är en intresse- och branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Vi representerar uppemot 20 000 medlemmar som äger lokal- och bostadshyreshus, industrifastigheter samt bostadsrättsföreningar. Totalt äger de privata fastighetsägarna ca 80 000 fastigheter med 700 000 lägenheter och cirka 80 procent av alla kommersiella lokaler.

Prenumerera

Dokument & länkar