Fastighetsägarna om Kochs utredning: Förslaget öppnar upp för fler hyresbostäder

Fastighetsägarna Sverige ställer sig bakom huvudförslagen till reformer på hyresmarknaden som utredningen ”EU, allmännyttan och hyrorna” presenterat. Utredningen har tagit fasta på hyresmarknadens stora problem med ständig brist på hyresbostäder som dagens hyresreglering och dess tillämpning givit upphov till.

– Utredningens förslag är ett steg på vägen mot en bättre fungerande hyresmarknad. De viktigaste förslagen är att de kommunala bostadsföretagen ska drivas på affärsmässig grund, och att de kommunala bostadsföretagens hyresnormerande roll tas bort. Det skapar en sund konkurrens och ökar förutsättningarna för byggande av fler hyresbostäder, säger Per-Åke Eriksson, VD Fastighetsägarna Sverige.

Idag bestämmer de kommunala bostadsbolagen de privata fastighetsföretagens hyror samtidigt som många kommuner ger ett ekonomiskt stöd till kommunala bostadsföretag. Konkurrensen är därmed satt ur spel, vilket har bidragit till att många hyresbo-städer försvunnit från marknaden.

Fastighetsägarna framhåller i sitt remissvar att kommunerna även med den affärsmässiga modellen har stora möjligheter att ta sitt bostadspolitiska ansvar. Det kan ske genom boendestöd till behövande hushåll, oavsett var de bor. Ett sådant boendestöd har betydande fördelar framför en ordning med bolagsstöd, inte minst fördelningspolitiskt och för att få en ökad integration.

– Fastighetsägarna Sverige har stor respekt för kommunernas intresse att kunna ta sitt bostadspolitiska ansvar, säger Per-Åke Eriksson.

– Vi är dock öppna för diskussioner om avvikelser från affärsmässigheten som uppfyller EG-rättens krav för undantag. Det viktiga är att förutsättningarna för de privata bostadsföretagens konkurrens inte snedvrids.För mer information, kontakta Fastighetsägarna Sveriges VD Per-Åke Eriksson, tfn 0708-48 04 12, eller Kommunikationschef Irene Fällström, tfn 070-568 80 61.

Om oss

Fastighetsägarna är en intresse- och branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Vi representerar uppemot 20 000 medlemmar som äger lokal- och bostadshyreshus, industrifastigheter samt bostadsrättsföreningar. Totalt äger de privata fastighetsägarna ca 80 000 fastigheter med 700 000 lägenheter och cirka 80 procent av alla kommersiella lokaler.

Prenumerera

Dokument & länkar