”Låt Lantmäteriet sköta bostadsrättsregistret”

Fastighetsägarna stödjer det förslag som tagits fram av den särskilde utredaren Björn Karlsson kring ett nytt register för pantsättning av bostadsrätter. I dag sköts detta av de enskilda bostadsrättsföreningarna, men enligt förslaget ska Lantmäteriverket sköta det i framtiden.

– Det behövs ett enhetligt system för registrering av bostadsrätter för att snabbt och enkelt ge upplysning om bostadsrättshavare och pantsättningar, säger Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna Sverige. Främst för upplysning till kreditgivare och mäklare men också som en säkerhet för den som ska köpa en bostadsrätt och som genom registret kommer att kunna kontrollera att säljaren verkligen är rätt ägare och om och i vilken omfattning bostadsrätten är pantsatt.

– De bostadsrättsorganisationer som föreslagit att registret ska förvaltas av dem själva talar i egen sak hellre än att se till den enskilde köparens och säljarens behov, anser Ulla Werkell.

Fastighetsägarna stödjer även förslaget att pantsättningen bör registreras av kreditinstituten och inte av de enskilda bostadsrättsföreningarna. Ett sådant system skapar en större säkerhet för den enskilde bostadsrättsägaren eller en presumtiv köpare. Det innebär också att föreningarna besparas en hantering som både är kostsam och administrativt betungande.

Fastighetsägarna delar också utredarens uppfattning att personuppgiftsansvaret bör ligga hos Lantmäteriverket. Ett system där uppgifter om såväl överlåtelser som pantsättningar finns samlade i ett och samma register skapar en ökad trygghet för samtliga intressenter.

För mer information, kontakta:
Ulla Werkell, skattejurist, tel. 08-613 57 23, 0705-72 33 85.

Fastighetsägarna är en intresse- och branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Medlemmar är ca 20 000 ägare av lokal- och bo-stadshyreshus, industrifastigheter och bostadsrättsföreningar.


Om oss

Fastighetsägarna är en intresse- och branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Vi representerar uppemot 20 000 medlemmar som äger lokal- och bostadshyreshus, industrifastigheter samt bostadsrättsföreningar. Totalt äger de privata fastighetsägarna ca 80 000 fastigheter med 700 000 lägenheter och cirka 80 procent av alla kommersiella lokaler.

Prenumerera

Dokument & länkar