Över 15 miljarder kronor per år till kommunala bostäder - 20 000 kr i kostnad per skattebetalare

Över 15 miljarder kronor per år till kommunala bostäder - 20 000 kr i kostnad per skattebetalare Kommunerna ger stöd till sina bostadsföretag med över 15 miljarder kr varje år. Skattebetalarna bidrar alltså med i genomsnitt cirka 20 000 kr per år för en nor-malstor trea i det kommunala bostadsföretaget. Det visar en ny utredning, som presenteras vid ett seminarium i Almedalen i dag. Revisionsföretaget Ernst & Youngs utredning, som gjorts på uppdrag av Fastighetsägarna Sverige, visar att det förekommer tre olika typer av stöd från kommunen till sitt kommunala bostadsföretag: Direkta bidrag, borgensåtaganden och att kommunen ställer eget kapital till företagets förfogande utan kostnad. Totalt uppgick stödet 2002 till över 15 miljarder kr. Utslaget på hela det kommunala bostadsbeståndet motsvarar det mer än 275 kr per kvadratmeter och år. - Det är som om de kommunala bostadsföretagen skulle få alla sina driftkostnader, utom sin administration, betalda av kommunens skattebetalare. Det säger något om den konkurrenssnedvridning gentemot de privata fastighetsföretagen som det kommu-nala stödet orsakar, säger Ann-Christine Svärd vd Fastighetsägarna Sverige. De privata företagen är i genomsnitt mycket små jämfört med de dominerande kommunala bostadsföretagen och är mycket beroende av det kommunala agerandet. Deras situation förvärras av att de kommunala bostadsföretagen getts en hyresnormerande roll i hyresregleringen. Den innebär i praktiken att privata företag inte får ta ut högre hyror än de kommunala. - Vi kan aldrig acceptera en offentlig konkurrenssnedvridning som hindrar privata företag från att driva en seriös verksamhet och bl a bygga nya hyresbostäder, säger Ann-Christine Svärd. Omfattningen av den kommunala konkurrenssnedvridningen gör att man på allvar måste ifrågasätta de kommunala företagens hyresnormerande roll. - Alla vet hur illa den reglerade hyresmarknaden fungerar. Utredningen visar att kommunerna har ett stort ansvar för detta och därför bör avstå från att gripa in i marknaden. Det vore bättre för alla - hyresgäster, skattebetalare, privata fastighetsföretag m fl - om kommunerna i stället använder sina resurser för stöd direkt till de hushåll som behöver hjälp att få en bra bostad, anser Ann-Christine Svärd. För mer information, kontakta VD Ann-Christine Svärd, Fastighetsägarna Sverige, tfn 0705-86 15 87 eller utredningschef Per-Åke Eriksson, Fastighetsägarna Sverige, tfn 0708-48 04 12. Fastighetsägarna är intresse- och branschorganisation för de privata fastighetsägarna som äger och förvaltar fastigheter med ca 700 000 lägenheter och merparten av alla kommersiella lokaler. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/07/20040707BIT20070/wkr0001.pdf

Om oss

Fastighetsägarna är en intresse- och branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Vi representerar uppemot 20 000 medlemmar som äger lokal- och bostadshyreshus, industrifastigheter samt bostadsrättsföreningar. Totalt äger de privata fastighetsägarna ca 80 000 fastigheter med 700 000 lägenheter och cirka 80 procent av alla kommersiella lokaler.

Prenumerera

Dokument & länkar