Amorteringskrav bidrar till kraftigt stigande priser

De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar att priserna på bostäder fortsätter att stiga relativt kraftigt. En faktor som eldar på marknaden är de kommande amorteringskraven, kommenterar Lars-Erik Nykvist, VD på Fastighetsbyrån.

På riksnivå visar siffrorna en uppgång på 5 % för bostadsrätter och 2 % för villor den senaste månaden. På tre månader har bostadsrätter gått upp 8 % medan villor stigit med 5 %.

Ta del av fullständig statistik på maklarstatisk.se

Tendensen håller i sig. Mycket stark efterfrågan och högt tempo på marknaden. Utbudet upplevs som litet men antal försäljningar ligger på en rekordnivå. Många faktorer påverkar men våra mäklare märker tydligt att de kommande amorteringskraven bidrar till hettan på marknaden. Många vill helt enkelt undvika att amortera och vill både köpa och sälja innan de nya reglerna införs. Om första augusti spikas kommer vi förmodligen även ha en mer aktiv bostadssommar än vanligt, säger Lars-Erik Nykvist, VD på Fastighetsbyrån.


Stockholm
Priserna på bostäder i Stockholm stiger relativt kraftigt på en och tre månader. Kvadratmeterpriset i centrala Stockholm ligger nu för första gången på över 80 000 kr/kvm.

  • Priserna har fortsatt att gå upp den senaste månaden även om det inte är samma höga takt som tidigare. Innan Påsk var utbudet extremt lågt men har nu ökat något till en lite mer normal nivå. Nu väntar många på beslutet gällande amorteringskraven som kommer den sjuttonde april för att veta exakt vad som gäller. Framförallt yngre personer vill gärna förändra sitt boende innan amorteringskraven införs. Och få spekulanter tror på en nedgång efter amorteringskraven har införts, säger Pia-Lotta Svensson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Södermalm.

  • Nu är det högsäsong för villamarknaden i Bromma och utbudet känns helt normalt för årstiden. Det brukar ta fart efter Påsk och sedan vara högtryck fram till midsommar. Marknaden präglas av fortsatt stark efterfrågan på grund av stor inflyttning till Stockholm, låga räntor och låg nybyggnation. En viss ökning av efterfrågan kan också härledas till att vissa köpare vill göra affär innan ett eventuellt amorteringskrav införs, säger villamäklaren Pär Gunnarsson på Fastighetsbyrån i Bromma.


Göteborg
Göteborgsområdet visar upp kraftiga prisökningar de senaste månaderna. T ex har bostadsrättspriserna i centrala Göteborg gått upp 10 % på tre månader.

  • Siffrorna för Göteborg stämmer gott med hur marknaden upplevs. Utbudet är på samma nivå som tidigare år vid den här tiden på året. Frågan om förhandsbud från köparna är fortsatt mycket vanlig. Dock är det relativt många säljare som tackar nej och vill att försäljningen sker enligt tänkt tidplan. Frågan kring amorteringskravet dyker upp oftare och oftare från både säljare och köpare. En del säljare som påskyndar sin försäljning för att hinna sälja före första augusti, säger Robert Laigar, mäklare på Fastighetsbyrån i Örgryte.


Malmö

Priserna på bostäder i Malmöområdet går upp 1-2 % den senaste månaden och 3-5 % på tre månader, enligt de senaste siffrorna.

  • Utbudet är fortsatt lågt. Senaste veckan har vi noterat en ökning av utbudet med cirka 10 procent, kanske till följd av att säljarna nu känner att marknaden är bra och att man vill göra affär innan nya amorteringskrav träder i kraft. Vi har gott om besökare på visning och på de flesta bostäder blir det budgivning. De centrala delarna är populärast, men även i ytterområdena är det relativt snabba försäljningar. I och med det låga utbudet har vi även sett en större efterfrågan på nyproduktion, säger Maria Tillgren, mäklare på Fastighetsbyrån Malmö.

  • Efterfrågan på villor är stor och de något högre priserna stämmer med vår känsla. De hus som kommer ut på marknaden sälj snabbt, oavsett läge, på grund av det låga utbudet. Många kunder som letat ett tag vill gärna komma till avslut innan visning genom att lägga ett högre bud än begärt pris. En del kunder tar upp de nya reglerna om amortering och vill ha sitt köp klart innan augusti, fortsätter Maria Tillgren.

För mer information kontakta gärna:
Lars-Erik Nykvist, VD på Fastighetsbyrån
Tel: 070-607 08 06
E-post: larserik.nykvist@fastighetsbyran.se

Johan Vesterberg, Pressansvarig, Fastighetsbyrån
Tel: 08-54 54 55 28, 0708-20 44 34
E-post: johan.vesterberg@fastighetsbyran.se

Pär Gunnarsson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Bromma
Tel: 070-509 25 45
E-post: par.gunnarsson@fastighetsbyran.se

Pia-Lotta Svensson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Södermalm
Tel: 0766-345014
E-post: pialotta.svensson@fastighetsbyran.se

 
Robert Laigar, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån Örgrytre
Tel: 0708-27 27 07
E-post: robert.laigar@fastighetsbyran.se

Maria Tillgren, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Malmö.
Tel: 070-857 73 24
E-post: maria.tillberg@fastighetsbyran.se
 
Daniel Saveman, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån Malmö
Tel: 0709-51 40 18
E-post: daniel.saveman@fastighetsbyran.se

Kort om Fastighetsbyrån
Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 500 medarbetare fördelade på 250 kontor runt om i Sverige och 8 kontor i Spanien. Under 2014 förmedlade företaget cirka 43 000 bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av cirka 75 miljarder kronor. Fastighetsbyrån är marknadsledare på bostadsmarknaden, både i omsättning och i antal affärer.

Taggar:

Om oss

Mäklarföretaget Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 650 medarbetare på 250 franchiseägda kontor runt om i Sverige. Under 2017 förmedlade företaget cirka 47 500 bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av cirka 107 miljarder kronor. Fastighetsbyrån är marknadsledare på den svenska bostadsmarknaden, både i omsättning och i antal affärer. Företaget har även verksamhet utomlands med cirka 150 medarbetare i Spanien och Portugal.

Prenumerera

Media

Media