Amorteringskrav eldar på bostadsmarknad inför införandet

Efterfrågan är fortsatt mycket stark och det är en tydlig fördel för säljarna på bostadsmarknaden. Det framgår av Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel. En anledning till den heta marknaden är att många vill passa på att köpa ny bostad innan amorteringskraven införs. En majoritet av mäklarna tror dock inte de nya kraven kommer påverka priserna efter att de träder i kraft. Däremot spår de en ökad inlåsningseffekt och högre trösklar för förstagångsköpare.

I Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag, har 475 av företagets mäklare runt om i landet svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden. På frågan ”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 7,89 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna). Det är alltså en mycket tydlig fördel för säljarna på marknaden. Starkast efterfrågan är det i Stockholm med snittet 9,1.

 • Flera olika faktorer bidrar till den starka efterfrågan. Låg ränta och bostadsbrist är två fundamentala orsaker. Införandet av amorteringskrav bidrar också. Många vill passa på att genomföra sin bostadsaffär innan de nya reglerna träder i kraft, vilket sannolikt är första augusti. Det leder till stark efterfrågan, högt tempo och stigande priser, säger Lars-Erik Nykvist, VD på Fastighetsbyrån.

Införda amorteringskrav påverkar inte bostadspriserna…
Men även om amorteringskraven driver upp priserna nu så tror en majoritet, 52 % av mäklarna, att de inte kommer ha någon inverkan på priserna efter att de införs. 37 % tror att kraven kommer leda till sjunkande priser medan 11 % tror på en uppgång.

…men får andra effekter
57 % av mäklarna tror att omsättningen, antal sålda bostäder, kommer att sjunka efter att de nya kraven införs. Endast 2 % tror på en ökad omsättning. Och hela 82 % av mäklarna anger att amorteringskraven kommer göra det svårare för förstagångsköpare att ta sig in på bostadsmarknaden.

 • Det är svårt att ifrågasätta syftet med amorteringskraven. I grunden är minskad belåning något positiv. Men tyvärr kommer de nya kraven spä på två problemområden som redan präglar marknaden. Förstagångsköpare, som redan idag har det tufft, kommer få ännu högre trösklar in till marknaden. Och det blir även tydligare inlåsningseffekter då sannolikt fler kommer välja att bo kvar i sina nuvarande bostäder för att undvika att amortera, säger Lars-Erik Nykvist.


Resultat

För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu”, skala 0 (köparna) till 10 (säljarna), april 2015:

 • Hela Sverige – 7,89

 • Stor-Stockholm – 9,08

 • Stor-Göteborg – 8,78

 • Stor-Malmö – 8,36

 • Större ort – 8,06

 • Mellanstor ort – 7,72

 • Liten ort – 6,37


Hur tror du amorteringskraven kommer att påverka bostadsmarknaden, efter att de införs? När det gäller priser:

 • Stigande priser – 11,4%

 • Sjunkande priser - 37,1 %

 • Ingen påverkan på priserna – 51,6 %


Hur tror du amorteringskraven kommer att påverka bostadsmarknaden, efter att de införs? När det gäller omsättning (antal sålda bostäder):

 • Minskad omsättning – 56,9 %

 • Ökad omsättning – 2,1 %

 • Ingen påverkan på omsättning – 41 %


Hur tror du amorteringskraven kommer att påverka bostadsmarknaden, efter att de införs? När det gäller förstagångsköpare:

 • Svårare att komma in på marknaden – 81,6 %

 • Lättare att komma in på marknaden – 0,6 %

 • Ingen påverkan när det gäller att komma in på marknaden – 17,7 %


Om Mäklarpanelen

Mäklarpanelen är en webbenkät som med jämna mellanrum skickas till Fastighetsbyråns ca 1000 mäklare runt om i landet. Den senaste enkäten genomfördes 30 mars-7 april 2015 och totalt svarade 475 personer. Svaren bryts ner på segmenten Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö, Större ort, Mellanstor ort och Liten ort.


För mer information kontakta gärna:
Lars-Erik Nykvist, VD på Fastighetsbyrån
Tel: 08-54 54 55 22, 070-607 08 06
E-post: larserik.nykvist@fastighetsbyran.se

Johan Vesterberg, Pressansvarig, Fastighetsbyrån
Tel: 08-54 54 55 28, 0708-20 44 34
E-post: johan.vesterberg@fastighetsbyran.se

Kort om Fastighetsbyrån
Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 500 medarbetare fördelade på 250 kontor runt om i Sverige och 8 kontor i Spanien. Under 2014 förmedlade företaget cirka 43 000 bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av cirka 75 miljarder kronor. Fastighetsbyrån är marknadsledare på bostadsmarknaden, både i omsättning och i antal affärer.

Taggar:

Om oss

Mäklarföretaget Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 650 medarbetare på 250 franchiseägda kontor runt om i Sverige. Under 2017 förmedlade företaget cirka 47 500 bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av cirka 107 miljarder kronor. Fastighetsbyrån är marknadsledare på den svenska bostadsmarknaden, både i omsättning och i antal affärer. Företaget har även verksamhet utomlands med cirka 150 medarbetare i Spanien och Portugal.

Prenumerera

Media

Media