Beslutet minskar stressen på marknaden

Lars-Erik Nykvist, VD på Fastighetsbyrån, kommenterar Finansinspektionens beslut.

  • Den tidigare planen med införande av amorteringskrav den första augusti har skapat ett väldigt tryck på bostadsmarknaden. Många har velat genomföra sin bostadsaffär innan de nya reglerna träder i kraft vilket lett till stark efterfrågan, snabba försäljningar och stigande priser. Dagens beslut kan sannolikt göra att stressen minskar något och marknaden lugnar ner sig lite. Samtidigt förväntar sig många att det förr eller senare kommer någon form av reglering vilket kan fortsätta att motivera till att inte vänta med sin bostadsaffär, säger Lars-Erik Nykvist.

  • Det är olyckligt när spelreglerna för konsumenten är oklara. Det skapar en osäkerhet på marknaden och leder till mycket spekulation och beslut som inte baseras på fakta. Syftet att minska belåning och skapa stabilitet på marknaden är naturligtvis sunt. Men det gäller att genomföra det på men sätt som inte skapar för mycket osäkerhet och får för snabba och drastiska konsekvenser, fortsätter Lars-Erik Nykvist.

För mer information kontakta gärna:
Lars-Erik Nykvist, VD på Fastighetsbyrån
Tel: 08-54 54 55 22, 070-607 08 06
E-post: larserik.nykvist@fastighetsbyran.se

Johan Vesterberg, Pressansvarig, Fastighetsbyrån
Tel: 08-54 54 55 28, 0708-20 44 34
E-post: johan.vesterberg@fastighetsbyran.se

Taggar:

Om oss

Mäklarföretaget Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 650 medarbetare på 250 franchiseägda kontor runt om i Sverige. Under 2017 förmedlade företaget cirka 47 500 bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av cirka 107 miljarder kronor. Fastighetsbyrån är marknadsledare på den svenska bostadsmarknaden, både i omsättning och i antal affärer. Företaget har även verksamhet utomlands med cirka 150 medarbetare i Spanien och Portugal.

Prenumerera

Media

Media