Bostadsmarknaden stressar svenskarna

En fjärdedel av alla svenskar tittar på bostadsannonser på nätet minst en gång i veckan, enligt en ny undersökning från Fastighetsbyrån. Och när man ska beskriva processen att köpa en bostad är stressig det som flest anger. Fastighetsbyrån har genomfört en undersökning där 1003 svenskar svarat på frågor om att söka och köpa bostad. De som köpt en bostad under de senaste tre åren fick svara på hur de upplevde processen. Flest, 35 %, angav att de upplevde bostadsköpet som stressigt. I Stockholm var det hela 46 % som förknippade köpet med stress. Många, 31 respektive 30 %, upplevde däremot även bostadsköpet som enkelt och glädjefyllt. Tidskrävande och jobbigt var också något som många upplevde.

  • Det är mycket blandade upplevelser kring ett bostadsköp men jag tror att just stressen har blivit mer påtaglig de senaste åren. Lågt utbud har lett till att mycket säljs innan ordinarie visning. För att inte gå miste om chansen att köpa måste spekulanter ofta vara på hugget och ta mycket snabba beslut. På flera sätt är det en olycklig utveckling som givetvis kan skapa en stress hos spekulanter, säger Johan Vesterberg, presschef på Fastighetsbyrån.

Resultaten visar även att en väldigt stor del av svenskarna är ute och tittar på bostadsannonser regelbundet och en fjärdedel gör det minst en gång i veckan. 6 % av svenskarna kollar bostadsannonser minst en gång om dagen.

  • Hemnetknarkande är ju ett begrepp som det finns en grund för. Bostaden är väldigt viktig för oss svenskar. Många drömmer om en ny, bättre bostad och är ute och kollar på annonser även om man inte planerar att flytta inom en snar framtid. Bland de som ska flytta upplever många att de hela tiden måste vara aktiva och snabbt hitta bostäder som kommer ut på marknaden, säger Johan Vesterberg, presschef på Fastighetsbyrån.

Resultat

Hur ofta tittar du på bostadsannonser på nätet (allmänhet)?

Flera gånger per dag, 1 %
Varje dag, 5 %
Flera gånger i veckan, 9 %
En gång i veckan, 10 %
Någon gång i månaden, 23 %
Varannan månad eller mer sällan, 35 %
Har aldrig tittat på bostadsannonser online, 12 %
Vet ej, 6 %

Hur upplevde du processen att köpa bostad (de som köpt bostad de tre senaste åren)?

Stressig, 35 %
Enkel, 31 %
Glädjefylld, 30 %
Tidskrävande, 28 %
Jobbig, 25 %
Effektiv, 22 %
Inspirerande, 16 %
Svår, 16 %


Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Reagera marknadsanalys på uppdrag av Fastighetsbyrån mellan den 20:e och 28:e mars 2017. Kartläggningen genomfördes online till medlemmar i en webbpanel. Målgruppen är svenska allmänheten 20-64 år. Totalt deltog 1003 personer i undersökningen. Resultatet presenteras på totalnivå. Där signifikanta skillnader förekommer presenteras även resultatet för män och kvinnor, samt för ort där vi skiljer på Stockholm och övriga landet.


För mer information:
Johan Vesterberg, Presschef, Fastighetsbyrån
Tel: 0708-20 44 34
E-post: johan.vesterberg@fastighetsbyran.se


Om Fastighetsbyrån
Mäklarföretaget Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 600 medarbetare på 250 franchiseägda kontor runt om i Sverige. Under 2016 förmedlade företaget cirka 44 000 bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av cirka 95 miljarder kronor. Fastighetsbyrån är marknadsledare på den svenska bostadsmarknaden, både i omsättning och i antal affärer. Företaget har även verksamhet utomlands med cirka 150 medarbetare i Spanien och Portugal.

Om oss

Mäklarföretaget Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 650 medarbetare på 250 franchiseägda kontor runt om i Sverige. Under 2017 förmedlade företaget cirka 47 500 bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av cirka 107 miljarder kronor. Fastighetsbyrån är marknadsledare på den svenska bostadsmarknaden, både i omsättning och i antal affärer. Företaget har även verksamhet utomlands med cirka 150 medarbetare i Spanien och Portugal.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia