Kommentar till Mäklarstatistik: Ökad köpvilja efter nyår

De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar på fortsatt sjunkande bostadspriser. Både bostadsrätter och villor i riket har sjunkit en procent den senaste månaden. Antal försäljningar och mäklarnas känsla tyder dock på en ökad köpvilja hos konsumenterna efter nyår, kommenterar Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Senaste statistiken från Mäklarstatistik visar att bostadsrätter i riket sjunkit med 1 % den senaste månaden och med 6 % på tre månaders sikt.  På 12 månader sjunker bostadsrättspriserna med 4 %.  Villapriserna har sjunkit med 1 % på en månad och 3 % på tre månader. På 12 månader ökar villapriserna i riket med 4 %. 

Ta del av fullständig statistik på www.maklarstatisk.se

Antal bostadsförsäljningar ökade relativt kraftigt i januari. Fastighetsbyrån, med cirka 25 % av marknaden i Sverige, sålde fler bostäder i januari i år än någon januari tidigare. Jämfört med januari 2017 innebär det en ökning med hela 18 %.

  • Vi har haft en prisnedgång på marknaden under hösten och många köpare har varit avvaktande. Nu efter nyår är vår känsla att säljare och köpare möts på ett helt annat sätt, vilket också visar sig tydligt i försäljningssiffrorna för januari. Enligt många av våra mäklare så har även prisbilden stabiliserats, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.
  • Det är svårt att veta exakt varför det skett en förändring på marknaden efter Nyår. Att priserna faktiskt gått ner är en förklaring. En annan är att vissa vill förekomma det skärpta amorteringskravet, fortsätter Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.


Stockholm - ökat antal försäljningar i januari
De senaste siffrorna visar på sjunkande bostadsrättspriser med 6-7 % i Stockholmsområdet på tre månader. På 12 månader sjunker bostadsrättspriserna med 7-8 %. Senaste månaden ligger bostadsrättspriserna i Stor-Stockholm stilla medan de går ner 1 % i centrala Stockholm. I Stor-Stockholm sjunker villapriserna med 7 % tre månader och med 3 % på 12 månader. Senaste månaden sjunker villapriserna med 2 % i Stor Stockholm.

  • Utbudet är just nu större än vad det var i höstas men det görs ändå mycket affärer. I januari månad har vi till och med omsatt fler lägenheter än vad vi gjorde januari 2017 vilket visar att många vill göra affärer. Prisnivån är detsamma som vi landade på i höstas och det känns som att både köpare och säljare har accepterat den. Även i februari har det sålts mycket bostäder. Dock finns det en oro för hur det nya amorteringskravet kommer att påverka vår marknad där vi har mycket små lägenheter och många förstagångsköpare, säger Pia-Lotta Svensson, bostadsrättsmäklare på Fastighetsbyrån Södermalm.
  • Vår upplevelse är att prisnedgången har planat ut och att priserna nu står stilla. Det är mer folk på visningarna nu än under hösten och det har mycket att göra med att säljarnas prisförväntan och utgångspriser nu ligger i linje med vad marknaden är beredd att betala. Spekulanterna förhåller sig lite olika inför det nya amorteringskravet den 1 mars. Några vill passa på att köpa innan den 1 mars och några vill vänta med att köpa till efter den 1 mars för att man tror att priserna kommer att gå ner. Dessa två grupper kompenserar förmodligen varandra så att det går på ett ut, säger villamäklaren Pär Gunnarsson på Fastighetsbyrån i Bromma.


Göteborg – bättre balans mellan köpare och säljare
På tre månader har bostadsrättspriserna i Göteborgsområdet sjunkit med 6-8 %.  På 12 har de sjunkit med 1 %. Den senaste månaden sjunker bostadsrättspriserna med 2-3 %. Villapriserna har sjunkit med 4 % på tre månader men stiger med 1 % på 12 månader. Senaste månaden har villapriserna sjunkit med 1 %.

  • I Göteborg har det sålts mycket bostäder i januari, till och med lite fler än januari 2017. Det finns många som vill göra bostadsaffärer, vilket är gott att se. Känslan är att det börjar bli bättre balans mellan säljare och köpare. Både säljarna och köparna har förstått att priserna dalat några procent, inte 20-30 % som en del köpare trott tidigare. Fortsatt är det bostäder med bra läge och gott skick som attraherar köparna mest. De bostäder som har två eller fler ”fel” tar längre tid och måste vara attraktivt prissatta innan de hittar sin köpare, säger Robert Laigar, mäklare på Fastighetsbyrån i Örgryte


Malmö – prisnedgång märks av
I Stormalmö har bostadsrättspriserna sjunkit med 4 % på tre månader och ligger still den senaste månaden. I centrala Malmö har bostadsrättspriserna sjunkit 2 % den senaste månaden och med 6 % på tre månader. Villapriserna i Stormalmö har sjunkit 1 % den senaste månaden och med 2 % på tre månader. På 12 månader har däremot villapriserna stigit med 7 %.

  • I Malmö känner vi av en liten prisnedgång och vi har färre folk på visning än vi är vana vid. Vi ser att det är längre försäljningstider på de flesta bostäder medan en del försvinner direkt. Utbudet har därmed ökat något senaste veckorna. Många säljare är uppdaterade med marknadsläget och förväntningarna börjar möta köparnas tankar om pris, säger Maria Tillgren, mäklare på Fastighetsbyrån Malmö.


För mer information kontakta gärna:
Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån
Tel: 070-558 05 30
E-post: johan.engstrom@fastighetsbyran.se

Johan Vesterberg, Pressansvarig, Fastighetsbyrån
Tel: 08-54 54 55 28, 0708-20 44 34
E-post: johan.vesterberg@fastighetsbyran.se

Pär Gunnarsson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Bromma
Tel: 070-509 25 45
E-post: par.gunnarsson@fastighetsbyran.se

Pia-Lotta Svensson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Södermalm
Tel: 0766-345014
E-post: pialotta.svensson@fastighetsbyran.se

Robert Laigar, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån Örgryte
Tel: 0708-27 27 07
E-post: robert.laigar@fastighetsbyran.se

Maria Tillgren, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Malmö
Tel: 070-857 73 24
E-post: maria.tillberg@fastighetsbyran.se

Daniel Saveman, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån Malmö
Tel: 0709-51 40 18
E-post: daniel.saveman@fastighetsbyran.se

Mäklarföretaget Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 600 medarbetare på 250 franchiseägda kontor runt om i Sverige. Under 2017 förmedlade företaget cirka 47 500 bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av cirka 107 miljarder kronor. Fastighetsbyrån är marknadsledare på den svenska bostadsmarknaden, både i omsättning och i antal affärer. Företaget har även verksamhet utomlands med cirka 150 medarbetare i Spanien och Portugal.

Om oss

Mäklarföretaget Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 650 medarbetare på 250 franchiseägda kontor runt om i Sverige. Under 2017 förmedlade företaget cirka 47 500 bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av cirka 107 miljarder kronor. Fastighetsbyrån är marknadsledare på den svenska bostadsmarknaden, både i omsättning och i antal affärer. Företaget har även verksamhet utomlands med cirka 150 medarbetare i Spanien och Portugal.

Prenumerera

Media

Media