Kommentar till Mäklarstatistik: Stabila priser men osäkra konsumenter

De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar på väldigt stabila priser de senaste månaderna. Dock finns en relativt stor osäkerhet och avvaktan hos bostadskonsumenterna, kommenterar Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Senaste statistiken från Mäklarstatistik visar att bostadsrättspriserna i Riket sjunkit med 1 % den senaste månaden medan villapriserna gått upp 1 %. På tre månaders sikt har bostadsrättspriserna sjunkit med 2 % medan villapriserna stigit med 2 %.

Ta del av fullständig statistik på www.maklarstatisk.se

  • Priserna är stabila men marknaden präglas fortfarande av stor oavvaktan hos konsumenterna. Det har skett en prisjustering nedåt på många orter och nu finns en osäkerhet kring vilken prisnivå som är rimlig, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.
  • Nu går bostadsmarknaden in i en mycket lugnare period under sommaren. När marknaden drar igång igen i höst får vi en hint om utvecklingen framåt. Det pågår en hel del politiska diskussioner inför valet, vilket är bra. Men det gör även framtiden mer oviss för bostadskonsumenterna. Förmodligen kommer osäkerheten och avvaktan hålla i sig under hösten, fortsätter Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.


Stockholm – stillastående priser
De senaste siffrorna visar på helt stillastående bostadspriser i Stockholmsområdet de senaste månaderna.

  • Vi har en utplanande kurva i prisnedgången. Det finns gott om köpare och gott om säljare och de möts i de flesta fall. Men med en så pass stor nedgång som det har varit senaste året finns det även en tendens att både köpare och säljare är försiktigare i sitt agerande. Det tycker vi är sunt., säger villamäklaren Pär Gunnarsson på Fastighetsbyrån i Bromma.


Göteborg – Svag prisuppgång maj

De senaste månaderna har bostadspriserna i Göteborgsområdet gått upp 1-2 % den senaste månaden.

  • I Göteborg bekräftas det nu att nedgången har stannat och bostadspriserna ligger stilla eller med en liten uppgång. Trenden fortsätter med att attraktiva bostäder har många spekulanter och budgivare medan bostäder som ej är så attraktiva tar lång tid innan de hittar sin köpare, säger Robert Laigar, mäklare på Fastighetsbyrån i Örgryte


För mer information kontakta gärna:
Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån
Tel: 070-558 05 30
E-post: johan.engstrom@fastighetsbyran.se

Johan Vesterberg, Pressansvarig, Fastighetsbyrån
Tel: 08-54 54 55 28, 0708-20 44 34
E-post: johan.vesterberg@fastighetsbyran.se

Pär Gunnarsson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Bromma
Tel: 070-509 25 45
E-post: par.gunnarsson@fastighetsbyran.se

Pia-Lotta Svensson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Södermalm
Tel: 0766-345014
E-post: pialotta.svensson@fastighetsbyran.se

Robert Laigar, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån Örgryte
Tel: 0708-27 27 07
E-post: robert.laigar@fastighetsbyran.se

Maria Tillgren, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Malmö
Tel: 070-857 73 24
E-post: maria.tillberg@fastighetsbyran.se

 

Om oss

Mäklarföretaget Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 650 medarbetare på 250 franchiseägda kontor runt om i Sverige. Under 2017 förmedlade företaget cirka 47 500 bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av cirka 107 miljarder kronor. Fastighetsbyrån är marknadsledare på den svenska bostadsmarknaden, både i omsättning och i antal affärer. Företaget har även verksamhet utomlands med cirka 150 medarbetare i Spanien och Portugal.

Prenumerera

Media

Media