Kommentar till Mäklarstatistik: Stabila priser och avvaktande konsumenter

De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar på små prisförändringar på bostadsmarknaden de senaste månaderna. Marknaden präglas just nu av avvaktande konsumenter och relativt få bostadsaffärer. Men mäklarna ser tendenser på förändring, kommenterar Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Senaste statistiken från Mäklarstatistik visar att bostadsrättspriserna i Riket sjunkit med 1 % den senaste månaden medan villapriserna ligger still. Även på tre månaders sikt har bostadsrättspriserna sjunkit med 1 % medan villapriserna stigit med 1 %.

Ta del av fullständig statistik på www.maklarstatisk.se

  • Sedan början av mars så har både köpare och säljare varit ganska avvaktande vilket leder till färre avslut än vad vi är vana vid. För de bostäder som ändå säljs är prisbilden väldigt stabil. Överlag är det en balans mellan säljare och köpare, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.
  • Många bostadskonsumenter väljer att avvakta för att de är osäkra på hur marknaden är just nu och hur den kommer att utvecklas framåt. Dock kan vi se tendenser, bland annat i alla storstäderna, på att osäkerheten håller på att minska. Fler och fler ser möjligheter att göra bra affärer på den marknad vi har nu. Vi får se om tendenserna håller i sig, fortsätter Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.


Stockholm – stabilt prisläge
De senaste siffrorna visar på väldigt stabil prisutveckling för både bostadsrätter och villor i Stockholmsområdet de senaste månaderna.

  • På Södermalm har priserna stabiliserat sig de senaste tre månaderna vilket märks både på köpare och säljare. Vi har lämnat det stora utbudet från hösten och vintern bakom oss och är nu tillbaka på samma utbudsnivå som vi har haft de senast åren. På de attraktiva objekten är det nu gott om besökare och även budgivningar.  Känslan är att viljan att göra affärer har ökat den senaste tiden, säger Pia-Lotta Svensson, bostadsrättsmäklare på Fastighetsbyrån Södermalm.
  • Vi upplever inte längre att priserna sjunker som de gjorde under hösten och vintern. Däremot är köparna relativt avvaktande och utbudet fortfarande relativt stort. Antalet besökare på visningarna är färre jämfört med hur det var för ett år sedan. Då var marknaden uppåtgående så det känns som en naturlig konsekvens. Dock så görs det fortfarande affärer, marknaden står inte på något sätt stilla. Vi ser att fler och fler som har funderat på att byta till en större eller dyrare bostad nu passar på, säger villamäklaren Pär Gunnarsson på Fastighetsbyrån i Bromma.


Göteborg – Prisplatå men fler visningsdeltagare
De senaste månaderna har bostadspriserna i Göteborgsområdet förändrats väldigt lite.

  • I Göteborg har vi nu landat på en platå, priserna minskar inte längre. Antalet visningsdeltagare och budgivningar är betydligt fler idag än under föregående två månader. Känslan är att detta är en trend som kommer fortgå och troligtvis kommer vi senare se i backspegel att det var här det vände, säger Robert Laigar, mäklare på Fastighetsbyrån i Örgryte


Malmö – ökad efterfrågan i maj
I Malmöområdet så har bostadsrättspriserna gått ner 1-2 % de senaste månaderna medan villapriserna stigit med 1 %.

  • Vi upplever att det hänt något de senaste två veckorna. Det är fler kunder på visningarna och budgivningarna, som tidigare varit lugna och utdragna, har börjat ta fart. I och med det är även försäljningstiderna kortare än för en månad sedan. Utbudet har gått upp något på bostadsrätter och för villorna ligger det ganska jämt, säger Maria Tillgren, mäklare på Fastighetsbyrån Malmö.


För mer information kontakta gärna:
Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån
Tel: 070-558 05 30
E-post: johan.engstrom@fastighetsbyran.se

Johan Vesterberg, Pressansvarig, Fastighetsbyrån
Tel: 08-54 54 55 28, 0708-20 44 34
E-post: johan.vesterberg@fastighetsbyran.se

Pär Gunnarsson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Bromma
Tel: 070-509 25 45
E-post: par.gunnarsson@fastighetsbyran.se

Pia-Lotta Svensson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Södermalm
Tel: 0766-345014
E-post: pialotta.svensson@fastighetsbyran.se

Robert Laigar, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån Örgryte
Tel: 0708-27 27 07
E-post: robert.laigar@fastighetsbyran.se

Maria Tillgren, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Malmö
Tel: 070-857 73 24
E-post: maria.tillberg@fastighetsbyran.se

Daniel Saveman, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån Malmö
Tel: 0709-51 40 18
E-post: daniel.saveman@fastighetsbyran.se

Om oss

Mäklarföretaget Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 650 medarbetare på 250 franchiseägda kontor runt om i Sverige. Under 2017 förmedlade företaget cirka 47 500 bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av cirka 107 miljarder kronor. Fastighetsbyrån är marknadsledare på den svenska bostadsmarknaden, både i omsättning och i antal affärer. Företaget har även verksamhet utomlands med cirka 150 medarbetare i Spanien och Portugal.

Prenumerera

Media

Media