Mycket psykologi och oro på bostadsmarknaden

Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel visar att det nu tippat över till fördel för köparna på bostadsmarknaden även på riksnivå, om än med liten marginal. Dock är det stor skillnad mellan olika regioner och i Stockholm är obalansen mellan köpare och säljare rekordstor. 

I Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag, har 499 av företagets mäklare runt om i landet svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden. På frågan ”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 4,96 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna). Det kan jämföras med 6,38 när samma fråga ställdes i augusti. På riksnivå är det alltså nästan jämnt mellan köpare och säljare, med en marginell fördel för köparna.  Efterfrågan sjunker i samtliga segment jämfört med augusti och i Stor-Stockholm och Stor-Göteborg har köparna en fördel. Stockholm sticker ut med en ovanligt stark köparfördel.

- Vi har haft ett tydligt trendbrott med minskad efterfrågan och en avmattning känns naturlig med tanke på höga priser, amorteringskrav och ökad nyproduktionstakt. Dock är psykologi och oro den främsta förklaringen till den kraftiga inbromsningen vi ser i framförallt Stockholm. Just nu påverkar skriverier och spekulation kring framtiden mer än faktiska förutsättningar, säger Johan Engström, ny VD på Fastighetsbyrån.

- Vi har en situation där många säljare förväntar sig höga priser och köparna är osäkra på framtiden och vilken prisnivå som är rimlig. Jag tror att balansen kommer att återställas inom några månader, möjligen efter en viss prisnedgång. De mest grundläggande faktorerna som ränta, bostadsbrist och behov av att flytta har egentligen inte förändrats påtagligt, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu”, skala 0 (köparna) till 10 (säljarna), oktober 2017:

  • Hela Sverige – 4,96 (6,38 aug, 6,36 juni, 7,31 april, 7,27 jan, 7,15 dec, 7,03 nov 2016)
  • Stor-Stockholm – 2,67 (4,61, 4,29, 5,78, 5,8, 5,58, 5,77)
  • Stor-Göteborg – 4,24 (6,24, 6,71, 7,94, 7,59 7,85, 7,78)
  • Stor-Malmö – 5,33 (7,11, 7,73, 8,25, 8,67, 8,63, 8,64)
  • Större ort – 5,34 (6,87, 6,33, 8,05, 8,09, 7,35, 5,77)
  • Mellanstor ort – 5,89 (7,16, 6,94, 7,68, 7,72, 7,57, 7,44)
  • Liten ort – 6,1 (6,95, 7,09, 7,57, 7,49, 7,5, 7,16)

Om Mäklarpanelen
Mäklarpanelen är en webbenkät som med jämna mellanrum skickas till Fastighetsbyråns ca 1100 mäklare runt om i landet. Den senaste enkäten genomfördes 23-30 oktober 2017 och totalt svarade 499 personer. Svaren bryts ner på segmenten Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö, Större ort, Mellanstor ort och Liten ort.

För mer information kontakta gärna:
Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån
Tel: 070-558 05 30
E-post: johan.engstrom@fastighetsbyran.se

Johan Vesterberg, Presschef, Fastighetsbyrån
Tel: 08-54 54 55 28, 0708-20 44 34
E-post: johan.vesterberg@fastighetsbyran.se

Kort om Fastighetsbyrån
Mäklarföretaget Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 700 medarbetare på 270 franchiseägda kontor runt om i Sverige. Under 2016 förmedlade företaget cirka 44 000 bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av cirka 95 miljarder kronor. Fastighetsbyrån är marknadsledare på den svenska bostadsmarknaden, både i omsättning och i antal affärer. Företaget har även verksamhet utomlands med cirka 150 medarbetare i Spanien och Portugal.

Om oss

Mäklarföretaget Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 650 medarbetare på 250 franchiseägda kontor runt om i Sverige. Under 2017 förmedlade företaget cirka 47 500 bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av cirka 107 miljarder kronor. Fastighetsbyrån är marknadsledare på den svenska bostadsmarknaden, både i omsättning och i antal affärer. Företaget har även verksamhet utomlands med cirka 150 medarbetare i Spanien och Portugal.

Prenumerera

Media

Media