Stigande priser och spretig efterfrågan

De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar att bostadspriserna fortsätter att stiga i de flesta regioner. Det låga utbudet gör att priserna pressas upp samtidigt som efterfrågan kan skilja väldigt mycket från bostad till bostad, kommenterar Lars-Erik Nykvist, VD på Fastighetsbyrån.Senaste statistiken från Mäklarstatistik visar att bostadspriserna, både för villor och bostadsrätter, stiger 1-3 % på riks- och regionnivå den senaste månaden. Bostadsrätter i centrala Stockholm och villor i Stor-Göteborg sticker ut med stillastående priser. På tre månader har bostadsrättspriserna i riket stigit med 3 % och villapriserna med 4 %.

Ta del av fullständig statistik på www.maklarstatisk.se
 

  • Låga räntor och framförallt lågt utbud fortsätter att pressa priserna uppåt. Samtidigt kan efterfrågan variera väldigt mycket från bostad till bostad och det verkar som att skillnaderna blivit större. Attraktiva bostäder går för rekordpriser, ofta innan ordinarie visning, och vissa mindre attraktiva bostäder är svårsålda. Och de som inte säljs blir ju inte en del av statistiken, säger Lars-Erik Nykvist, VD på Fastighetsbyrån.

Stockholm
De senaste siffrorna visar på svagt stigande priser i Stockholmsområdet de senaste månaderna med undantag av bostadsrätter i centrala Stockholm som varit stillastående den senaste månaden.

  • På vår marknad är det varje vecka vissa bostäder som har kraftiga budgivningar och väldigt höga slutpriser och andra som inte får några bud alls. Överlag tycker jag att det har svängt över till att vara en liten fördel för köparna på marknaden. En avgörande orsak till det är att bankerna ställer högre krav och sätter tuffare lånekvotstak, säger Pia-Lotta Svensson, bostadsrättsmäklare på Fastighetsbyrån Södermalm.
     
  • Det är bra fart på villamarknaden med normalt utbud och gott om intressenter. I Bromma finns knappast plats för fler villor och den lilla mark som kan bebyggas, bebyggs med lägenheter. Så länge inflyttningen till Stockholm fortsätter, Sveriges ekonomi går bra och räntorna är låga är det sannolika att prisökningen fortsätter. Sista månaderna har marknaden dessutom fått extra fart av de nya, mer generösa, uppskovsreglerna, säger villamäklaren Pär Gunnarsson på Fastighetsbyrån i Bromma.

Göteborg
Bostäder i Göteborgsområdet har gått upp 1-4 % de senaste månaderna. Undantaget är villor i Stor-Göteborg som haft stillastående priser den senaste månaden.

  • I Göteborg är det fortsatt bra efterfrågan och stigande priser. Dock är utbudet av bostäder extremt lågt för årstiden. Troligtvis kommer det bli något större utbud efter påsk och när det blir mer vår i luften. Det låga utbudet tillsammans med låga räntor är de två faktorer som mest påverkar bostadspriserna just nu, säger Robert Laigar, mäklare på Fastighetsbyrån i Örgryte.

 

För mer information kontakta gärna:
Lars-Erik Nykvist, VD på Fastighetsbyrån
Tel: 070-607 08 06
E-post: larserik.nykvist@fastighetsbyran.se

Johan Vesterberg, Pressansvarig, Fastighetsbyrån
Tel: 08-54 54 55 28, 0708-20 44 34
E-post: johan.vesterberg@fastighetsbyran.se

Pär Gunnarsson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Bromma
Tel: 070-509 25 45
E-post: par.gunnarsson@fastighetsbyran.se

Pia-Lotta Svensson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Södermalm
Tel: 0766-345014
E-post: pialotta.svensson@fastighetsbyran.se

Robert Laigar, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån Örgryte
Tel: 0708-27 27 07
E-post: robert.laigar@fastighetsbyran.se

Maria Tillgren, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Malmö
Tel: 070-857 73 24
E-post: maria.tillberg@fastighetsbyran.se

Daniel Saveman, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån Malmö
Tel: 0709-51 40 18
E-post: daniel.saveman@fastighetsbyran.se
 

Mäklarföretaget Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 600 medarbetare på 250 franchiseägda kontor runt om i Sverige. Under 2016 förmedlade företaget cirka 44 000 bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av cirka 95 miljarder kronor. Fastighetsbyrån är marknadsledare på den svenska bostadsmarknaden, både i omsättning och i antal affärer. Företaget har även verksamhet utomlands med cirka 150 medarbetare i Spanien och Portugal.

Om oss

Mäklarföretaget Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 650 medarbetare på 250 franchiseägda kontor runt om i Sverige. Under 2017 förmedlade företaget cirka 47 500 bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av cirka 107 miljarder kronor. Fastighetsbyrån är marknadsledare på den svenska bostadsmarknaden, både i omsättning och i antal affärer. Företaget har även verksamhet utomlands med cirka 150 medarbetare i Spanien och Portugal.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia