Stillastående fritidshuspriser enligt Mäklarpanelen

Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel visar på en fortsatt fördel för säljarna på bostadsmarknaden. Utbudet är fortfarande lågt men efterfrågan varierar ofta kraftigt från bostad till bostad. Svaren visar även att en majoritet av mäklarna tror på stillastående fritidshuspriser under våren och sommaren.

 

I Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag, har 465 av företagets mäklare runt om i landet svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden. På frågan ”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 7,31 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna). Det kan jämföras med 7,27 när samma fråga ställdes i december. Fördelen för säljarna har alltså ökat marginellt jämfört med förra mätningen och är lägst i Stockholmsområdet och högst i Malmöområdet. Se lista nedan.

- Utbudet på bostadsrätter och villor fortsätter att vara lågt. Sedan visar de öppna svaren på en spretig efterfrågan. Å ena sidan säljs mycket före ordinarie visning och attraktiva bostäder går för mycket höga priser. Å andra sidan går vissa försäljningar trögt och säljarna får inte det de förväntat sig. Många upplever att skillnaderna blivit större, säger Lars-Erik Nykvist, VD på Fastighetsbyrån.

Stillastående, eller stigande, priser på fritidshus
I Mäklarpanelen fick mäklarna även svara på den frågan ”Vad tror du om prisutvecklingen för fritidshus i ditt område under det kommande halvåret?”. En majoritet, 54 %, svarade stillastående priser. Något färre, 43,6 %, svarade prisuppgång medan endast 2,4 tror på en prisnedgång.

  • På riksnivå steg fritidshuspriserna relativt kraftigt under 2016 men variationerna från ort till ort är stora. Hur det kommer att se ut framöver beror mycket på hur utbudet utvecklas nu när säsongen drar igång på allvar, säger Lars-Erik Nykvist.


För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu”, skala 0 (köparna) till 10 (säljarna), april 2017:

  • Hela Sverige – 7,31 (7,27 jan, 7,15 dec, 7,03 nov, 7,15 aug 2016)
  • Stor-Stockholm – 5,78 (5,8, 5,58, 5,77, 5,52)
  • Stor-Göteborg – 7,94 (7,59 7,85, 7,78 6,48)
  • Stor-Malmö – 8,25 (8,67, 8,63, 8,64, 7,55)
  • Större ort – 8,05 (8,09, 7,35, 5,77, 7,15)
  • Mellanstor ort – 7,68 (7,72, 7,57, 7,44, 6,97)
  • Liten ort – 7,57 (7,49, 7,5, 7,16, 7,2)

Om Mäklarpanelen
Mäklarpanelen är en webbenkät som med jämna mellanrum skickas till Fastighetsbyråns ca 1000 mäklare runt om i landet. Den senaste enkäten genomfördes 28 mars-5 april 2017 och totalt svarade 465 personer. Svaren bryts ner på segmenten Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö, Större ort, Mellanstor ort och Liten ort.
 

För mer information kontakta gärna:
Lars-Erik Nykvist, VD på Fastighetsbyrån
Tel: 08-54 54 55 22, 070-607 08 06
E-post: larserik.nykvist@fastighetsbyran.se

Johan Vesterberg, Presschef, Fastighetsbyrån
Tel: 08-54 54 55 28, 0708-20 44 34
E-post: johan.vesterberg@fastighetsbyran.se

Mäklarföretaget Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 600 medarbetare på 250 franchiseägda kontor runt om i Sverige. Under 2016 förmedlade företaget cirka 44 000 bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av cirka 95 miljarder kronor. Fastighetsbyrån är marknadsledare på den svenska bostadsmarknaden, både i omsättning och i antal affärer. Företaget har även verksamhet utomlands med cirka 150 medarbetare i Spanien och Portugal.

Om oss

Mäklarföretaget Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 650 medarbetare på 250 franchiseägda kontor runt om i Sverige. Under 2017 förmedlade företaget cirka 47 500 bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av cirka 107 miljarder kronor. Fastighetsbyrån är marknadsledare på den svenska bostadsmarknaden, både i omsättning och i antal affärer. Företaget har även verksamhet utomlands med cirka 150 medarbetare i Spanien och Portugal.

Prenumerera