Svenskarna: Tummen ner för regeringens bostadspolitik

Endast två av tio svenskar tycker att regeringen bedriver en bra bostadspolitik. Det framgår av en ny Novusundersökning från Fastighetsbyrån. Moderaterna och Socialdemokraterna är de partier vars bostadspolitik tilltalar flest medan bostadsministerns parti, Miljöpartiet, hamnar längst ner på listan.

I en ny Novusundersökning från Fastighetsbyrån har 1614 svenskar svarat på frågan ”Upplever du att regeringen bedriver en bra eller dålig bostadspolitik?”. 19 % svarade ”bra”, 46 % ”dålig” och 25 % ”vet ej”.

-        Det är ju en svidande, men förväntad, kritik. Varken regeringen eller oppositionen har tagit ett grepp kring bostadspolitiken trots att det finns rejäla utmaningar och brister. Nu måste de bostadspolitiska samtalen över blockgränserna återupptas och ett rejält omtag göras. Sveriges bostadskonsumenter kan inte vänta längre, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån. 

Deltagarna i undersökningen fick även svara på frågan ”Upplever du att något av följande partier har en bostadspolitik som tilltalar dig?”. Moderaterna och Socialdemokraterna delar förstaplatsen med 20 % av svenskarna som tilltalas av deras bostadspolitik. Längst ner hamnar Miljöpartiet med 5 %. Det är även en stor del av svenskarna, 43-52 %, som inte kan bedöma de olika partiernas bostadspolitik.

-        Det är aningen anmärkningsvärt att bostadsministerns parti får sämst betyg av svenskarna. Möjligen ger det en hint om hur prioriterade de bostadspolitiska frågorna varit. Det är också tydligt att en stor del av svenskarna, det vill säga väljarna, inte vet vad de olika partierna står för, fortsätter Johan Engström.


Undersökningens resultat:

Upplever du att regeringen bedriver en bra eller dålig bostadspolitik?

Svarsalternativ Totalt
Bra 19 %
Dålig 46 %
Vet ej 35 %

Upplever du att något av följande partier har en bostadspolitik som tilltalar dig?

Svarsalternativ Ja Nej Vet ej
Moderaterna 20 % 35 % 45 %
Socialdemokraterna 20 % 37 % 43 %
Vänsterpartiet 14 % 43 % 43 %
Liberalerna 13 % 35 % 52 %
Centern 11 % 37 % 52 %
Sverigedemokraterna 11 % 41 % 48 %
Kristdemokraterna 8 % 39 % 53 %
Miljöpartiet 5 % 49 % 46 %


Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Fastighetsbyrån. Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18-79 år. Totalt har 1614 intervjuer genomförts under perioden 16 maj-7 juni 2018. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.


För mer information kontakta gärna:
Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån
Tel: 070-558 05 30
E-post: johan.engstrom@fastighetsbyran.se

Johan Vesterberg, Presschef, Fastighetsbyrån
Tel: 08-54 54 55 28, 0708-20 44 34
E-post: johan.vesterberg@fastighetsbyran.se


Mäklarföretaget Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 600 medarbetare på 250 franchiseägda kontor runt om i Sverige. Under 2017 förmedlade företaget cirka 47 500 bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av cirka 107 miljarder kronor. Fastighetsbyrån är marknadsledare på den svenska bostadsmarknaden, både i omsättning och i antal affärer. Företaget har även verksamhet utomlands med cirka 150 medarbetare i Spanien och Portugal. 

Om oss

Mäklarföretaget Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 650 medarbetare på 250 franchiseägda kontor runt om i Sverige. Under 2017 förmedlade företaget cirka 47 500 bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av cirka 107 miljarder kronor. Fastighetsbyrån är marknadsledare på den svenska bostadsmarknaden, både i omsättning och i antal affärer. Företaget har även verksamhet utomlands med cirka 150 medarbetare i Spanien och Portugal.

Prenumerera

Media

Media