Svenskarna oroas inte över ökande räntekostnader

Idag väntas Riksbanken ta beslut om en höjning av reporäntan för sjätte gången sedan förra våren. Men få svenska bolånetagare oroas över att de inte ska klara av räntekostnader framöver och 9 av 10 anger att de klarar en bolåneränta på 5 procent. Det visar en ny undersökning från Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag.

Fastighetsbyråns undersökning visar att 88 % av svenska låntagare anger att de klarar av en genomsnittlig bolåneränta på 5 %. Ungefär hälften, 48 %, anger att de skulle klara av en ränta på 7,5 %. 30 % av låntagarna anger att de skulle klara en ränta på 10 %.

I undersökningen fick även låntagarna ange i vilken utsträckning de är oroliga för att inte klara av boendekostnaderna på grund av ökade räntekostnader framöver. 6 % anger att de oroas i hög utsträckning, 29 % i viss utsträckning och 65 % i liten utsträckning.

- Svenska låntagare är mycket väl medvetna om att räntekostnaderna kommer stiga ytterligare framöver och de allra flesta har bra marginaler. Dock har medvetenheten om genomförda och kommande räntehöjningar, tillsammans med bolånetaket, fått en avkylande effekt på bostadsmarknaden. Prisökningarna har avstannat vilket varit ett av Riksbankens mål, säger Lars-Erik Nykvist, VD på Fastighetsbyrån.

Män mindre oroliga än kvinnor
Fastighetsbyråns undersökning visar även på en del könskillnader. Män anger att de klarar av en högre ränta än kvinnorna. 70 % av kvinnorna anger att de klarar av en ränta på 5,5 %. 70 % av männen anger att de klarar av en ränta på 7 %.

Kvinnorna är även mer oroliga över kommande räntekostnader. 41 % av kvinnorna oroar sig mycket eller till viss del över kommande räntekostnader. Motsvarande andel hos männen är 29 %.

Se bifogat dokument med samtliga resultat från undersökningen.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Reagera marknadsanalys på uppdrag av Fastighetsbyrån mellan den 1 och 10 maj 2011. Undersökningen genomfördes via en webbenkät. Ett riksrepresentativt urval av 781 personer med bolån deltog i undersökningen.

För mer information och ytterligare kommentarer kontakta gärna:
Lars-Erik Nykvist, VD Fastighetsbyrån
Tel: 08-54 54 55 02, 070-607 08 06
E-post: larserik.nykvist@fastighetsbyran.se

Johan Vesterberg, Pressansvarig, Fastighetsbyrån
Tel: 08-54 54 55 28, 0708-20 44 34
E-post:
johan.vesterberg@fastighetsbyran.se

Kort om Fastighetbyrån
Fastighetsbyrån, fastighetsbyran.se, ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1300 medarbetare fördelade på 250 kontor runt om i Sverige. Under 2010 förmedlade företaget cirka 37 000 bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av cirka 51 miljarder kronor. Fastighetsbyrån är marknadsledare på bostadsmarknaden, både i omsättning och i antal affärer.

Taggar:

Om oss

Mäklarföretaget Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 650 medarbetare på 250 franchiseägda kontor runt om i Sverige. Under 2017 förmedlade företaget cirka 47 500 bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av cirka 107 miljarder kronor. Fastighetsbyrån är marknadsledare på den svenska bostadsmarknaden, både i omsättning och i antal affärer. Företaget har även verksamhet utomlands med cirka 150 medarbetare i Spanien och Portugal.

Prenumerera

Dokument & länkar