Amorteringskravet: "Ett olyckligt beslut"

Finansinspektionen meddelade idag att man tagit beslut om förslag till ett skärpt amorteringskrav för nya bolånetagare med bolåneskulder som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten. Fastighetsmäklarförbundet anser att förslaget har spelat ut sin roll med tanke på att bostadsmarknaden redan har mattats av.

Det är ett faktum att bostadsmarknaden har mattats av och allt fler fastighetsmäklare tror på en fortsatt nedgång inom den kommande tremånadersperioden. Det visar Mäklarpanelen. Därmed är det olyckligt att genomföra åtstramningen just nu.

– Fastighetsmäklarna, som är den grupp som har mest kontakt med bostadskonsumenter, tror på en fortsatt nedgång framåt. Att i det läget föreslå skärpt amorteringskrav är olyckligt och riskerar att leda till sämre utveckling för svensk ekonomi. Dessutom börjar vi kanske först nu se konsekvenserna av de tidigare genomförda amorteringskraven, vilket gör det olyckligt att komma med nya åtstramningar så tätt inpå, säger Carolina Stegman, vd på Fastighetsmäklarförbundet.

Förbundet bedömer att beslutet om ett skärpt amorteringskrav försämrar för svenska hushållens ekonomi och boendesituation.

– Förslaget slår hårt mot utsatta grupper som man istället bör underlätta för, exempelvis förstagångsköpare som redan kämpar hårt för att ta sig in på bostadsmarknaden samt mot äldre som behöver anpassa sitt boende utifrån sina förändrade behov.

– Bostaden är fundamental för människors känsla av trygghet, därför är det oerhört viktigt att titta på de långsiktiga konsekvensernas som ett förslag ger. Att göra en snabb drastisk förändring inom det här området är inte att ta långsiktigt ansvar för hushållens ekonomi, säger Carolina Stegman.

Carolina Stegman
VD
carolina.stegman@fmf.se
076-018 18 68

 

 

Fastighetsmäklarförbundet (FMF) är en politiskt obunden branschorganisation för cirka 1000 av landets fastighetsmäklare. FMF bildades för drygt 60 år sedan och har en medlemskår från Ystad i söder till Haparanda i norr. Genom att arbeta inom fyra kärnområden vill vi se till att våra medlemmar är rätt rustade för att möta köpare och säljare på bästa tänkbara sätt. FMFs kärnområden är service, ekonomi, kvalitet och opinion.

Om oss

Fastighetsmäklarförbundet (FMF) är en politiskt obunden branschorganisation för cirka 1000 av landets fastighetsmäklare. FMF bildades för drygt 60 år sedan och har en medlemskår från Ystad i söder till Haparanda i norr. Genom att arbeta inom fyra kärnområden vill vi se till att våra medlemmar är rätt rustade för att möta köpare och säljare på bästa tänkbara sätt. FMFs kärnområden är service, ekonomi, kvalitet och opinion.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar

Citat

Dessutom börjar vi kanske först nu se konsekvenserna av de tidigare genomförda amorteringskraven, vilket gör det olyckligt att komma med nya åtstramningar så tätt inpå
Carolina Stegman, vd på Fastighetsmäklarförbundet