Fastighetspartner hyr ut i Lunda

Fastighetspartner hyr ut till high tech-företag i Lunda Fastighetspartner har träffat ett tioårigt avtal med det svenska high tech- företaget M2 Engineering AB i fastigheten Rånäs 1 i Lunda. Den uthyrda ytan uppgår till 3.700 kvm. Förutom att det träffade avtalet ökar Fastighetspartners hyresintäkter med ca 3,5 Mkr per år innebär M2s etablering i Lunda ett bekräftande på Fastighetspartners uppfattning att Lunda är ett mycket bra alternativ till Kista för denna typ av företag. Stockholm den 7 maj 1999 Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, tel 08 402 34 65 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/10/19990510BIT00230/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/10/19990510BIT00230/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar