Säljer genom en kontantaffär tre bostadsfastigheter i Göteborg

Fastighetspartner säljer genom en kontantaffär tre bostadsfastigheter i Göteborg till HSB, Göteborg för totalt 322 Mkr. Fastighetspartner säljer vidare fastigheten Städet 1 i Solna till en bostadsrättsförening för 22 Mkr. Försäljningarna innebär en realisationsvinst om 1 Mkr. Efter genomförda affärer ökar Fastighetspartners synliga soliditet från 17,3 till 18,5 %. Fastighetspartner har, som ett led i den fastlagda strategin att avyttra lågförräntade fastigheter, sålt fastigheterna Olivedal 12:14 och 7:17 i Linnéstaden i centrala Göteborg samt fastigheten Sävenäs 131:2 belägen i närheten av Östra Sjukhuset i Göteborg. Fastigheterna utgörs totalt av ca 42.000 kvm uthyrbar yta och köpeskillingen uppgår till totalt 322 Mkr. Köpeskillingen för fastigheterna kommer att användas för amortering av lån i syfte att förbättra Fastighetspartners resultat och soliditet. Den genomförda affären innebär att soliditeten, exklusive övervärden, ökar från 17,3 % till 18,5 % samt att resultatet på årsbasis ökar med 5 Mkr. Sven-Olof Johansson, Fastighetspartners VD, säger: "Detta var det slutliga steget i den strategiplan för 1998 som redovisades vid årets bolagsstämma. Under 1998 har Fastighetspartner avyttrat fastigheter som tillsammans gett en realisationsvinst om 100 Mkr. Efter de nu genomförda affärerna uppgår Fastighetspartners synliga egna kapital till 707 Mkr, vilket motsvarar 13,36 kronor per aktie exklusive övervärden." Stockholm den 22 december 1998 Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, tel 08 402 34 60 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/22/19981222BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/22/19981222BIT00110/bit0002.pdf

Dokument & länkar