ChronTech återköper hepatit B- och C-teknologier

ChronTech har nu slutit avtal med det irländska bolaget Avac Pharma Ltd om att återköpa de teknologier, det vill säga terapeutiska vaccin för behandling av såväl kronisk hepatit C-virusinfektion som kronisk hepatit B-virusinfektion, vilka ChronTech sålde till Avac sommaren 2013. Köpeskillingen för återköpet är 575 000 USD, vilka ChronTech lånar från en av dess största aktieägare. I och med detta är alla mellanhavanden med Avac reglerade och avslutade.

"Det var med vemod vi sålde teknologierna förra året och vi är mycket nöjda med att vi nu fått möjligheten att köpa tillbaka dem. Vi arbetar nu med att ta fram finansiering för utveckling av dessa teknologier parallellt med vårt arbete med både behandlande och förebyggande vaccin mot hepatit D-virusinfektion", säger ChronTechs VD Anders Vahlne.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Vahlne, VD & Forskningschef, ChronTech Pharma AB

Mobil: +46 709 28 05 28

E-post: anders.vahlne@chrontech.se

Om ChronTech

ChronTech har tagit fram och vidareutvecklar en ny patentsökt typ av injektionsnål för ett mer effektivt upptag av genetiska vaccin (IVIN) samt vaccin och terapi mot hepatit D-virus. ChronTechs aktie är listad på First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för ChronTech. För mer information, se www.chrontech.se

Om oss

Fastilium Property Group AB:s (tidigare ChronTech Pharma AB:s) aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för Fastilium (tidigare ChronTech). För mer information, se www.fastilium.se

Dokument & länkar