ChronTech erhåller utökat bud från en grupp aktieägare

Som tidigare meddelats har extra bolagsstämma i ChronTech Pharma AB (Bolaget) den 19:e april 2013 beslutat att godkänna att en grupp aktieägare förvärvar en andel om cirka 70 procent av Bolagets projekt avseende utveckling av DNA-vacciner mot hepatit B och hepatit C.

Gruppen aktieägare har nu erbjudit sig att även förvärva resterande del (ca 30 procent) av den del av Bolagets verksamhet som avser utveckling av DNA-vacciner mot hepatit B och hepatit C. I köpeskillingen ingår nu också en revers om 1 MUSD, som förfaller senast inom ett år. Förslaget innehåller också betalning för utvecklingen av injektionsnåltekniken IVIN med upp till 1,5 MUSD i utbyte mot en exklusiv licens för användande av hepatitvaccin. I övrigt är förslaget huvudsakligen detsamma som tidigare. Se bilagda ”term sheet”. Denna ”term sheet” kommer att hållas tillgänglig på Bolagets hemsida.

Styrelsen kommer att kalla till extra bolagsstämma för att låta aktieägarna besluta om ovanstående. Aktieägare som företräder mer än 60 procent av aktierna i Bolaget har förklarat sig stödja detta nya förslag till omstrukturering av Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Vahlne, VD & Forskningschef, ChronTech Pharma AB

Mobil: +46 709 28 05 28

E-post: anders.vahlne@chrontech.se

Om ChronTech

ChronTech utvecklar de behandlande DNA-vaccinerna ChronVac-C® och ChronVac-B mot kroniska hepatit C-virus- och hepatit B-virusinfektioner, dvs kroniska infektioner av gulsotsvirus som kan leda till skrumplever och levercancer. ChronTech har också tagit fram och vidareutvecklar en ny patentsökt typ av injektionsnål för ett mer effektivt upptag av DNA-vaccin. ChronTech är också delägare i sårläkningsprojektet ChronSeal® och i den nya plattformsteknologin RAS®. ChronTechs aktie är listad på First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för ChronTech. För mer information, se www.chrontech.se

Om oss

Fastilium Property Group AB:s (tidigare ChronTech Pharma AB:s) aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för Fastilium (tidigare ChronTech). För mer information, se www.fastilium.se

Dokument & länkar